Fulla d'informació sobre el producte skyDSL2+ SOHO S

x
Internet
Teléfono
TV
Comercialització des de 24/07/18
Els detalls sobre el producte i sobre els serveis reservats es donen en els termes de servei, la llista de preus i els termes i condicions generals.

Velocitat de transferència de dades

Recepció de dades Enviament de dades
Màxim 6 MBit/s 1 MBit/s
Normalment disponible 4,2 MBit/s 0,7 MBit/s
Mínim 0,3 MBit/s 0,05 MBit/s
Taxa de transferència de les dades reduïda sense límits

Més informacions sobre productes

Durada del contracte La tarifa no té període mínim de permanència. El període de facturació és d'1 mes. El contracte es prorroga un mes, sempre i quan el contracte no s'hagi cancel·lat en el plaç de 30 
Dies de cada fi de període de facturació.
Particularitats de l'Internet per satèl·lit Un alineament correcte de l'antena satèl·lit així com de condicions metereol·lògiques optimals són condicions indispensables per a aconseguir un rendiment màxim del ample de banda. I per garantir una conexió estable inclús amb condicions metereol·lògiques adverses, es poden ajustar tant els procediments de modulació així com la codificació de la conexió. En conseqüència, seràn presentats les dades legals previament per escrit els quals normalment són disponibles quan la taxa de transferència de les dades es presenta més baixa que la taxa màxima de transferència de dades. Més informació la trobarà a la descripció de les prestacions de la tarifa.

Preu del producte complet (Llista de preus) Preu per mes
- Material no inclòs 5990
Tots els preus sense l'IVA
Vàlid a partir del: 31 Maig del 2017
skyDSL Deutschland GmbH
Waldstr. 86 - 90
13403 Berlin
Alemanya
 
  
clients particulars
Clients empresarials
Partner