Internet via satèl·lit amb skyDSL2+

skyDSL2+ és una connexió d'internet de banda ampla via satèl·lit, especialment per a aquells usuaris que no tenen la possibilitat d'accedir a una connexió ràpida d'internet. skyDSL2+ representa l'accés a internet amb àmplia disponibilitat en tota Europa.

Amb l'accés bidireccional a internet mitjançant skyDSL2+, les dades són enviades i rebuts via satèl·lit. L'única cosa que necessita és un plat satelital amb una unitat d'enviament i recepció i un mòdem satelital. El paquet complet que inclou tot el maquinari necessari, ho podrà sol·licitar al moment de fer la seva comanda.
 

Així funciona:

L'usuari introdueix una adreça Web en la finestra del seu navegador , per exemple www.skydsl.eu. Aquesta petició de dades es descodifica amb el mòdem i es envia a través de l'antena satélital al satèl·lit.||Des del satèl·lit aquesta sol·licitud de dades es transmet a l'estació de terra.||L'estació de terra obté les dades sol·licitades a través d'Internet i els envia al satèl·lit.||El satèl·lit transmet les dades als usuaris: des de l'antena satélital es transfereixen al mòdem on són descodificats i enviats directament al navegador web.
Així de simple funciona la navegació bidireccional skyDSL2+ via satèl·lit

La tarifa apropiada la pot trobar aquí.

Per obtenir més informació sobre la tecnologia skyDSL, contractes,requisits tècnics,etc. Consulti la secció de preguntes més freqüents FAQ.

 
  
clients particulars
Clients empresarials
Partner