Objednejte s jistotouObjednejte s jistotou
Objednejte s jistotou
Nemáte příležitost vidět skyDSL2+ v akci? Žádný problém! Máte možnost vše zkontrolovat, stejně jako v obchodě za rohem. Stačí si objednat a začít.

Stornovací podmínky

 1. Podmínky zrušení smlouvy o službách


  Právo odstoupit od smlouvy

  Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu.

  Období odvolání je čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

  Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat (skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Německo, Tel.: 
  228 884 645, Fax: +49 30 590086 601, E-Mail: revocation@skydsl.cz) (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

  K zachování doby storna stačí, abyste před uplynutím lhůty pro odstoupení stačili zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

  Důsledky zrušení

  Pokud odstoupíte od této smlouvy, pošleme Vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z výběru jiné metody doručení než nejvýhodnější standardní doručení, které nabízíme), a to nejpozději do čtrnácti dnů od data, kdy nám přišlo oznámení o zrušení této smlouvy. V případě této platby použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili v původní transakci, pokud si výslovně nebudete přát jiný; V žádném případě nebude vám účtován poplatek za splácení.

  Pokud jste požadovali, aby byly služby zahájeny během doby zrušení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá podílu služeb, které jste již poskytli v době, kdy jste nás informovali o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v souvislosti s touto smlouvou Srovnání s celkovým objemem služeb stanovených ve smlouvě.

  Poznámka

  Vaše právo na odvolání vyprší předčasně, pokud jsme poskytli plně dlužnou službu azahájili jsme výkon služby pouze poté, co jste dali svůj výslovný souhlas a současně potvrdili své znalosti o tom, že ztratíte sve právo na zrušení při plném plnění smlouvy.
 2. Storno podmínky pro dodávku zboží

  Právo odstoupit od smlouvy

  Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu.

  Období zrušení je čtrnáct dnů ode dne, na které vy nebo třetí strana jménem vás, která není dopravcem, převezme nebo převzala zboží.

  Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat (skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Německo, Tel.: 
  228 884 645, Fax: +49 30 590086 601, E-Mail: revocation@skydsl.cz) (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

  K zachování doby storna stačí, abyste před uplynutím lhůty pro odstoupení stačili zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Důsledky zrušení

  Pokud odstoupíte od této smlouvy, pošleme Vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z výběru jiné metody doručení než nejvýhodnější standardní doručení, které nabízíme), a to nejpozději do čtrnácti dnů od data, kdy nám přišlo oznámení o zrušení této smlouvy. V případě této platby použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili v původní transakci, pokud si výslovně nebudete přát jiný; V žádném případě nebude vám účtován poplatek za splácení. Můžeme odmítnout splácení, dokud nedostaneme zboží zpět, nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve. Zboží je nutné okamžitě vrátit a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Termín je splněn, pokud zboží odesíláte před uplynutím čtrnácti dnů.
skyDSL Europe B.V., Stand: 13. června 2014