Respektujeme vaše soukromíRespektujeme vaše soukromí
Respektujeme vaše soukromí
Váš souhlas, naše odpovědnost. Jako zákazník nebo uživatel našich nabídek jste středem pozornosti naší ochrany Vašich dat.

Vysvětlení k ochraně dat

1. Ochrana dat


www.skydsl.eu je nabídka 
skyDSL Europe B.V.
Waldstr. 86 - 90
13403 Berlin
Německo

My, skyDSL Europe B.V., si vážíme Vaší návštěvy našich stránek a Vašeho zájmu o naši společnost, naše produkty a služby.

Vaše osobní sféra a bezpečnost jsou pro nás velmi důležité. Proto je pro nás důležité, že naše zásady ochrany osobních údajů a kodex chování zabezpečují ochranu vašeho soukromí nad rámec toho, co zákon vyžaduje.

Během smluvního vztahu s Vámi shromažďujeme a zpracováváme osobní informace o vás. Tyto data jsou výlučně a výhradně využívány k vylepšení Vašeho nákupního procesu s aplikací skyDSL, abychom Vám poskytli lepší služby a lepší zákaznickou službu a abychom splnili vůči Vám naše smluvní závazky.

Následující vysvětlení vám poskytnou přehled o tom, jaký typ dat se shromažďuje, jak dlouho a za jakým účelem. Dále vám vysvětlíme, jak můžeme zaručit, že vaše data jsou bezpečná a jaká práva máte ohledně zacházení s vašimi daty.

2. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou všechny informace, které lze použít k identifikaci osoby. Tyto informace mohou být shromažďovány přímo nebo nepřímo během interakce s webovými stránkami. Stane se to i tak, že kontaktujete zákaznický servis prostřednictvím telefonu, prostřednictvím chatu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře při zadávání objednávky nebo přihlášení k odběru zpravodaje.


3. Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

Tím, že s námi spolupracujete, souhlasíte s tím, že shromažďujeme a používáme některé vaše osobní údaje. Tyto údaje jsou samozřejmě uchovávány a zpracovávány pouze pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v časech, které jsou v nich stanovené.

Aby ste porozuměli našim zásadám ochrany osobních údajů co nejjednodušeji, vysvětlíme Vám, jaké údaje nám poskytnete na základě různých způsobů shromažďování a používání těchto informací.

3.1 Smluvní data

Při objednávání našich služeb nebo produktů vyžadujeme osobní informace, jako například: Vaše jméno, adresa a kontaktní informace (telefonní číslo a e-mailová adresa). To jsou základní údaje, které formalizují smlouvu, např. pro účely zákaznického servisu. Je také nutné, abychom lokalizovali místo, kde Vám budeme poskytovat naši službu a kam bude zboží doručeno.

Někdy potřebujeme více informací, například Váš daňové identifikační číslo nebo potvrzení, které dokáže ověřit správnost zadaných dat. Tyto údaje jsou požadovány pouze v případech, kdy je potřebné vícero záruk pro Vaši i naši bezpečnost, stejně tak aby se zajistilo, že Vaše údaje nebudou využívány dalšími cizími osobami.

Kromě toho také otřebujeme datum Vašeho narození, abychom mohli zajistit, že jako smluvní partner splňujete zákonný věk. Tak s Vámi chráníme práva nezletilých.

Stejně jako u jiných poskytovatelů služeb potřebujeme vaše údaje pro platbu, například: číslo bankovního účtu nebo kreditní karty. Pří používání a zpracování vašich údajů je přísně dbáno na dodržování aktuálních právních předpisů.

Tyto údaje nebudeme přejímat do té doby, dokud nám neposkytnete svůj aktivní a dobrovolný souhlas s používáním Vašich dat. Pokud nebudete souhlasit, Vaše informace nebudou uloženy.

3.2 Provozní a telefonní údaje

Informace o telefonní komunikaci jsou data, která jsou výsledkem používání Vašeho skyDSL. Údaje o provozu jsou například doba, kdy jste připojeni k internetu nebo množství přenášených dat. Telefonní informace zahrnují například čas a délku hovoru a telefonní číslo, které jste volali.

Tyto údaje jsou shromažďovány pouze pro technické a fakturační účely. Obsah vaší komunikace ani telefonních hovorů nebude nikdy analyzován. Navíc jsou tyto údaje chráněny komunikačním tajemstvím.

3.3 Přístupová data

Při každé návštěvě naší webové stránky bude na našem webovém serveru uložený datový záznam. Tento záznam se sestává například z:
  • zadané domény,
  • názvu požadovaného souboru,
  • data a času příkazu,
  • objemu přenesených dat,
  • stavu přístupu (přenos dat, soubor nebyl nalezen, atd.),
  • popisu typu použitého webového prohlížeče.
Navíc je dočasně z technických důvodů uložena i IP adresa, ne za účelem hodnocení uživatele. Záznamy budou analyzovány pouze pro statistické účely skyDSL Europe B.V., pro přehled o frekvenci přístupu k jednotlivým nabízeným segmentům.

3.4 Cookies

Při přístupu na jednotlivé webové stránky používáme soubory cookies k usnadnění navigace. Soubor cookie zobrazuje pouze informace o Vašich zvycích prohlížení nebo o počítači, který používáte. Soubory cookies neukládají o Vás citlivé informace, a proto neumožňují Vaši identifikaci jako konkrétní osobu. Cookies jsou platné po dobu až 26 měsíců, nepoškozují počítač a neobsahují viry. Podívejte se na naši Zásady používání souborů cookie, kde najdete veškeré informace týkající se používání cookies a jak si je můžete spravovat sami.

4. Jak dlouho uchováváme Vaše data?

Vaše informace budou uchovávány do té doby, která je potřeba pro využívání požadovaných služeb, plnění Vaší smlouvy a dodržování našich zákonných povinností.

Jakmile vaše data již nejsou relevantní pro účely, pro které byly shromážděny, budou smazána.

Vezměte prosím na vědomí, že my jako podnikatelský subjekt máme povinnost dodržovat minimální zákonné lhůty pro uložení dat. V závislosti na tom, o které dokumenty se jedná, existuje požadavek na uchovávání dat 6 až 10 let.

Máte-li dotazy týkající se doby, po kterou uchováváme Vaše informace, můžete se obrátit na náši odpovědnou osobu pro ochranu soukromí, jejíž kontaktní informace naleznete na konci tohoto dokumentu.

5. Jak chráníme Vaše osobní data?

Veškeré informace, které nám poskytujete, jsou chráněny bez ohledu na čas a médium, přes které nás kontaktujete. Na adrese skyDSL pracujeme s striktními technickými a organizačními opatřeními, abychom zajistili zabezpečení Vašich dat jak online, tak i offline.

Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně informováni o našich zásadách ochrany osobních údajů a podlehájí ujednání o důvěrnosti informací.

Pouze zaměstnanci, kteří mají příslušné oprávnění a potřebují nahlédnout do některých vašich dat, aby mohli splnit své úkoly, budou mít k těmto informacím přístup. Každá interakce s Vámi je zaznamenána v našem systému, tedy víme, který zaměstnanec pracoval s Vašimi daty.

Údaje, které nám poskytnete jako součást registrace pro uzavřenou skupinu uživatelů (například pro použití v zákaznické zóně našich webových stránek) nebo e-mailem, využíváme výhradně k poskytování našich služeb vůči Vám pod dohodnutými podmínkami.

Údaje, které zadáváte jako součást registrace nebo při přihlášení na našich stránkách, jsou šifrovány pomocí standardu SSL. Šifrování zajišťuje, že Vaše data nebudou během přenosu čtena ani měněna třetími stranami.

Pokud vám během komunikace poskytneme informace o bankovní nebo kreditní kartě pro identifikaci platebních prostředků, budou z bezpečnostních důvodů zkráceny na posledních pěti čísel kreditní karty. Samozřejmě však bude celé číslo kreditní karty zasláno v průběhu zpracování objednávky zprostředkovateli fakturace.

Používáme také různé fyzické, elektronické a procedurální bezpečnostní mechanismy, které poskytují zabezpečení, které potřebujete k shromažďování, ukládání a sdílení osobních informací o zákaznících. Součástí tohoto bezpečnostního postupu je, že před tím, než vám poskytneme informace o vašich osobních informacích, požadujeme důkaz o Vaší totožnosti.

6. V jakých případech dochází k přenosu Vašich dat mezi skyDSL a třetími stranami?

Spolupracujeme s dalšími společnostmi (třetími stranami), kteří plní úkoly potřebné k výkonu našich služeb v našem zastoupení.

Některé z těchto společností jsou zásilkové společnosti, které zasílají balíčky, také to jsou poskytovatelé platebních služeb pro platbu kartami nebo naši partneři, např. montážní firmy pro instalaci hardwaru. Pověřujeme také další operátory, kteří vám mohou poskytnout telefonní službu.

Tyto společnosti mají přístup pouze k osobním údajům potřebným k plnění úkolů, které jim byly uděleny.

Podobně tyto společnosti nesmějí používat vaše informace k jiným účelům a jsou povinny zpracovávat osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy v této oblasti.

Ve výjimečných případech je ze statistických nebo bezpečnostních důvodů skyDSL povinen poskytnout údaje příslušným úřadům nebo státním orgánům.

Abychom maximalizovali zabezpečení s ohledem na dodržení smluvního vztahu, pracuje skyDSL s externími společnostmi a agenturami pro inkaso úvěrů, které nám pomáhají ověřit bonitu zákazníků a omezit rizika potenciálních podvodů.

6.1 Předání dat na SCHUFA

Společnost skyDSL Europe B.V. zasílá, v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, data jako je žádost, provedení a ukončení obchodního vztahu a údaje o mimosmluvním jednání nebo podvodném chování společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.

Právními základy těchto zprostředkování dat jsou čl. 6 odst. 1 písm. B) a čl. 6 odst. 1 písm. F) obecného nařízení o ochraně údajů (DS-BER). Zprostředkování dat založené na čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR mohou být uskutečňovány pouze v rozsahu nezbytném k ochraně oprávněných zájmů společnosti skyDSL Europe B.V. nebo třetích stran a ne pokud zájmy nebo základních práva a svobody subjektu, na které se vztahuje, převažují. Výměna dat se společností SCHUFA slouží také k plnění zákonných povinností - provádění platební kontroly zákazníků (§ 505a a 506 občanského zákoníku). SCHUFA zpracovává obdržené údaje a využívá je i pro účely profilování (scoring) s cílem poskytnout svým smluvním partnerům v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku a případně dalším třetím zemím (pokud existuje rozhodnutí Evropské komise) informace mimo jiné o posouzení kredibility fyzických osob. Další informace o aktivitách společnosti SCHUFA naleznete v článku informace SCHUFA v souladu s článkem 14 DS-GVO nebo na internetu na adrese www.schufa.de/datenschutz.

7. Jsou osobní data poskytována do zahraničí?

Sídlo naší firmy se nachází v Německu a naše služby jsou poskytovány v rámci Evropy.

Pokud jste zákazník se sídlem v jiné zemi Evropské unie nebo ve Švýcarsku, některé služby uvedené v předchozích částech mohou požadovat, abyste odeslali své údaje našim obchodním partnerům v evropské zemích, kde se nacházejí.

Tento převod bude proveden v souladu s podmínkami uvedenými v tomto prohlášení a v souladu s přísnými bezpečnostními pravidly a zásadami dúvěrnosti infomací, které nám zákonodárce, ale i my sami v souladu s naší firemní filozofií, ukládáme.

8. Toto jsou Vaše práva

Kdykoli máte právo na informace o Vašich uložených datech týkající se Vaší osoby, jejich původu a jejich příjemce, jakož i o účelu zpracování údajů. Navíc máte právo na opravu, zrušení, odpor, omezení, přenos Vašich osobních údajů a jejich zapomenutí.

Chcete-li tyto práva uplatnit, můžete se obrátit na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů, jak je uvedeno níže.

Samozřejmě máte právo na diskrétnou komunikaci, stejně tak uplatnit nárok, pokud s Vašimi daty není zacházeno správně.

9. Z jakého zákona vychází tyto Vysvětlení k ochraně dat?

Tato politika ochrany osobních údajů je založena na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

10. Jak se s námi spojíte?

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto bychom rádi byli kdykoli zodpovědní za zpracování Vašich osobních údajů. Máte-li jakékoli další dotazy, které by tato zásady ochrany osobních údajů nemohou zodpovědět, nebo pokud potřebujete podrobnější informace, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

skyDSL Europe B.V.
- Pověřenec pro ochranu osobních dat -
Waldstr. 86 - 90
13403 Berlin
Německo


skyDSL Europe B.V., Stav: 25. května 2018