SCHUFA-Information

 1. A felelős hivatal neve és elérhetősége, valamint a cég adatvédelmi tisztviselője
  SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Németország, Tel .: +49 (0) 6 11-92 78 0
  A SCHUFA cég adatvédelmi tisztviselője a fent említett. cím,
  A Hd. adatvédelmi Osztál a datenschutz@schufa.de címen elérhető.
 2. Adatfeldolgozás a SCHUFA által

  1. Az adatfeldolgozás célja és a SCHUFA vagy egy harmadik fél által követett jogos érdek
   A SCHUFA a személyes adatokat feldolgozza annak érdekében, hogy a jogosult címzetteknek információt szolgáltasson a jogi személyek hitelképességéről. A pontszámokat kiszámítják, és továbbítják erre a célra.


   Az információkat csak akkor teszik elérhetővé, ha a jogos érdek az egyes esetekben hitelesen megmagyarázható, és a feldolgozás megengedett minden érdekeltség mérlegelése után.

   A törvényes érdekeltség különösen akkor történik, ha a pénzügyi nemteljesítéssel járó ügyletekbe lép.

   A hitelellenőrzés a vevők védelmét szolgálja a hitelezési üzletág veszteségeivel szemben, és ezzel egyidejűleg lehetővé teszi a hitelfelvevők túlzott adósságból történő védelmét.

   Az adatok feldolgozása a csalás megelőzésére, a komolyságvizsgálatra, a pénzmosás megelőzésére, a személyazonosságra és az életkorra vonatkozó ellenőrzésekre, a címek meghatározására, az ügyfélszolgálatra vagy a kockázatkezelésre, valamint a díjszabásra vagy a kondicionálásra.

   Bármilyen változását esetén a SCHUFA tájékoztatni fogja az adatfeldolgozást a 14. cikkely , 4. DS-GVO szerint.

  2. Az adatfeldolgozás jogalapja
   A SCHUFA a személyes adatok feldolgozását az általános adatvédelmi rendelet rendelkezései alapján végzi.

   A feldolgozás a DS-BER 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti hozzájárulás alapján történik, amennyiben az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme, és nem az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai megőrzéséhez szükséges, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, meghaladják.

   A hozzájárulások bármikor visszavonhatók az érintett féltől. Ez vonatkozik a DS-GVO hatálybalépése előtt már megszerzett engedményekre is.

   A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig feldolgozott személyes adatok jogszerűségét.

  3. Az adatok eredete
   A SCHUFA a szerződéses partnereitől kapja meg adatait. Ezek az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban, és adott esetben más harmadik országokban (amennyiben az Európai Bizottság megfelelő megfelelőségi határozata) bankok, takarékpénztárak, hitelszövetkezetek, hitelintézetek, pénzügyi intézmények és fizetési szolgáltatók akik pénzügyi rizikót vállalnak ( faktoring és lízingcégek), valamint egyéb szerződő partnerek, akik a 2.1. pontban említett célokra használják a SCHUFA termékeket, különösen a  kereskedelemben, az e-kereskedelemben szolgáltatási részlegben, lízinben, távközlési vagy adóüsságbehajtó cégeknél.


   Ezenkívül a SCHUFA az általánosan hozzáférhető forrásokból, például nyilvános könyvtárakból és hivatalos dokumentumokból (adóskönyvtárak, fizetésképtelenségi bejelentések) dolgozik.

  4. Személyes adatok, amelyek feldolgozásra kerülnek (személyes adatok, fizetési előzmények és szerződési hűség)

   • Személyes adatok, például név ( adott esetben korábbi nevek, amelyek külön kérelemmel kiadatnak), vezetéknév, születési idő és hely, cím és korábbi címek
   • Tájékoztatás egy ügylet elfogadásáról és szerződéses teljesítéséről (pl. folyószámla ellenőrzése, részletfizetési hitelek, hitelkártyák, letiltási védelmi számlák, alapszámlák)
   • Információk a vitathatatlan, esedékes és ismételten igényelt vagy címzett követelésekről és azok elszámolásáról
   • Tájékoztatás a visszaélésszerű vagy más csalási magatartásról, például személyazonosságról vagy hitelminősítésről
   • Információk nyilvános könyvtárakból és hivatalos hirdetményekből
   • Pontértékek

  5. Személyes adatok címzettjeinek kategóriái
   A címzettek az Európai Gazdasági Térségben, Svájcban és adott esetben más harmadik országokban rezidens (amennyiben egy megfelelőségi határozat létezik az Európai Bizottság részéről) szerződő partner a 2.3. Pont alapján.

   További címzettek a SCHUFA külső vállalkozói lehetnek a 28. cikk és a DS-GVO szerint, valamint a külső és belső SCHUFA pozíciók alapján. A SCHUFA az állami ügynökségek törvényes beavatkozási hatásköre alá tartozik.

  6. Az adattárolás időtartama
   A SCHUFA csak egy bizonyos időre tárolja az emberekre vonatkozó információkat. Az idő meghatározásának döntő kritériuma a szükségesség. A SCHUFA rendszeres időközönként meghatározza a további tárolás vagy a személyes adatok törlésének szükségességét. Eszerint a személyes adatok alap tárolási ideje három év.

   Ettől különbözve törölhető:

   • Tájékoztatás a napi tizenkét hónapot követő lekérdezésekről
   • A követelés nélküli dokumentumokkal (pl. folyószámlák, hitelkártyák, távközlési számlák vagy energiaszámlák) kapcsolatos szerződéses adatokról szóló információk, szerződésekre vonatkozó információk, amelyek bizonyítását törvény írja elő (pl. lefoglalási számlák, alapszámlák) és kezességek és kereskedési számlák, amelyek a felmondásról szóló értesítést követően azonnal jóváírásra kerülnek.
   • A központi végrehajtó bíróságok adóskönyvtáraiból származó adatok pontosan három év után, de idő előtt, ha a SCHUFA bizonyíthatóan megszűnt a központi végrehajtó bíróságnál.
   • Tájékoztatás a fogyasztói / fizetésképtelenségi eljárásokról vagy a fennmaradó adósság-mentességi eljárásokról, pontosan három évvel a fizetésképtelenségi eljárás megszűnése vagy a maradványelvonás mentességének megadása után. Különleges esetekben előfordulhat egy korábbi törlés is.
   • Információ a fizetésképtelenségi petíció elutasításáról az eszközök hiánya miatt, a biztosítékok hatályon kívül helyezése vagy az adósságkönnyítés visszautasítása a három év utáni napon.
   • A személyes előtagok pontosan három évig tárolódnak; ezután a további tárolás szükségességét további három évig megvizsgálják. Ezután naponta törlődnek, hacsak hosszú távú tárolásra nincs szükség azonosítás céljából.

 3. Az érintett jogai
  Minden érintett személynek joga van a SCHUFA számára a 15. cikk szerinti DS-GVO szerinti információhoz, a 16. DS-GVO szerinti korrekciós joghoz, a 17. cikk szerinti DS-BER törléséhez és a feldolgozás korlátozásának jogához a DS-GVO 18. cikk szerint.

  A SCHUFA magánszemélyek számára ügyfélszolgálatot állított fel. Írásban a SCHUFA Holding AG-nét a "Privatkunden ServiceCenter" postafiók 10 34 41, 50474 Köln érhető el,vagy telefonon a +49 (0) 6 11-92 78 0 számon, esetleg internetes űrlapon kereszta www.schufa.de címen érhető el.

  Ezenkívüli felvehetri a kapcsolatot a SCHUFA Hessenben található hatósággal.

  A hozzájárulások bármikor visszavonhatók az érintett szerződő féltől.

  A DS-GVO 21 cikk 1 bekezdése szerint az adatfeldolgozás kifogásolható az érintett személy sajátos helyzetéből fakadó okok miatt. Az ellenvetés formanyomtatvány nélkül tehető meg, és meg i a SCHUFA Holding AG-nak, a "Private Customer Service Centernek" írásban kell küldeni a következő postafókra: 10 34 41, 50474 Köln.
 4. Profilozás (pontozás)
  A SCHUFA információ kiegészíthető úgynevezett pontszámértékekkel. A pontozás az előrejelzéseket és a múltbeli tapasztalatokat használja a jövőbeli események előrejelzéséhez.

  A pontszámokat a SCHUFA a személyre vonatkozó, tárolt adatok alapján számítja ki, amelyek a 15 DS-GVO tartalmaz.

  Ezenkívül a SCHUFA figyelembe veszi a 31. pontban foglalt BDSG rendelkezéseit. A személy adatait figyelembe véve besorolják egy statisztikai csoportba, olyan személyekkel, akik hasonló bejegyzésekkel rendelkeztek a múltban.

  Az alkalmazott módszert "logisztikus regressziónak" nevezik. Ez egy jól megalapozott, régóta bizonyított, matematikai-statisztikai módszer a kockázati valószínűségek előrejelzésére.

  Következő adatok tartoznak a SCHUFA pontszámozásához, holott nem minden adathalmaz szerepel egyenesarányban: általános adatok (születési dátum, nem vagy tranzakcióknál használt cím), fizetési nehézségek, hitelvállalás, hiteltörténet hossza és cím információk ( csak akkor, ha kevés információ áll a személy hitelesítéséhez a rendelkezésre).

  Bizonyos információkat nem tárolnak, illetve nem vesznek figyelembe a pontszámok kiszámításánál. Így például a 9 DS-GVO alapján az állampolgárságot, bizonyos személyes adatokat, illetve a vallási hovatartozást.

  A DS-GVO szerinti jogok alapján, így például a betekintés a SCHUFA által tárolt információkba 15 DS-GVO, nincsenek hatással a pontszámításra.

  A vállalkozókat a továbbított pontszámok segítik a döntéshozásban, és ez alapján tárgyalják meg a kockázatkezelést.

  A hitelképesség kockázatértékelését és értékelését kizárólag a közvetlen üzleti partner végzi, mivel csak az utóbbi rendelkezik számos kiegészítő információval - például a hitelkérelemtől.

  Ez akkor is érvényes, ha kizárólag a SCHUFA által nyújtott információkra és pontszámokra támaszkodik.

  A SCHUFA pontszáma egyedül nem ok arra, hogy egy szerződés ne valósuljon meg.

  További információk a hitelképességről és további tényekről, a www.scoring-wissen.de honlapon érhető el. 
  
Lakossági ügyfelek
Üzleti ügyfelek
Partner