Tiszteletben tartjuk a magánéletétTiszteletben tartjuk a magánéletét
Tiszteletben tartjuk a magánéletét
Az Ön beleegyezése, a mi felelősségünk. Ajánlataink ügyfeleként vagy felhasználójaként Ön áll az adatvédelem középpontjában.

Adatvédelmi ismertető

1. Adatvédelem


www.skydsl.eu a skyDSL Europe B.V. ajánlata
Waldstr. 86 - 90
13403 Berlin
Németország


skyDSL Europe B.V. nevében szeretnék örömünket kifejezni, hogy a honlapunk megtekintésével a cégünk illetve szolgáltatásiaik után érdeklődik.

Az Ön személyes adati illetve privátszférája fontosak a számunkra. Ezért fontos számunkra, hogy a magatartáskódexünk és üzletpolitikánk megfeleljen az Adatvédelmi törvényben lefektetett irányelveknek.

A szerződési viszony megkötése során felvesszük személyes adatait. Az információkat kizárólag a skyDSL termék javítására használjuk, hogy Önnek jobb szolgáltatást nyújthassunk és a szerződésben foglalt kötelezettségeinket teljesítsük.

Alábbi magyarázatok áttekintést adnak Önnek, hogy milyen adatokat, mennyi ideig és milyen célból gyűjtünk össze. Továbbiakban informáljun a garanciánkról, hogy hogyan biztosítjuk adatai biztonságát és azok kezelési jogairól.

2. Mi számít személyes adatonak?

Személyes adat minden olyan információ, amelyet személyazonosításra használhatnak. Ez az információ közvetlenül vagy közvetve gyűjthető össze egy webhely felkeresése során. Például ez úgy történhet, hogy Ön telefonon, chaten vagy űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, hogy rendeljen, vagy feliratkozzék a hírlevélre.

3. Milyen személyes adatokat gyűjtenek?

Ön hozzájárul ahhoz, a velünk való kapcsolattartás során az Ön személyes adatait összegyűjtjük és azokat kezeljük. Természetesen ezeket az adatokat csak az ezen adatvédelmi irányelvben és az itt meghatározott időszak alatt tároljuk és dolgozzuk fel.

Annak érdekében, hogy az adatvédelmi irányelveink minél átláthatóbbak legyenek, tájékoztatjuk, hogy milyen adatokra van szükségünk információk összegyűjtéséhez azok különböző falhasználási módjai alapján.

3.1 Szerződéses adatok

Szolgáltatásaink vagy termékeink megrendelésekor személyes adatokra van szükségünk, például az Ön nevére, címére és elérhetőségi adataira (telefonszám és e-mail cím). Ezek az alapvető adatok a szerződéskötéshez és kapcsolattartáshoz kellenek az ügyfélszolgálat részéről. Szükség van arra is, hogy be tudjuk azonosítani azt a helyszínt, ahol Ön a szolgáltatásunkat igénybe veszi, azt, hogy hova kell a megrendelt árut kiküldeni.

Néha több információra van szükségünk, például az adószámára vagy valamilyen dokumentumra, amellyel igazolni tudja az adatok helyeségét. Ezeket az adatokat kizárólag olyan esetekben kérjük el, amikor nagyobb garanciára van szükség a saját biztonsága érdekében annak kivédésére, hogy illetéktelen személyek használják fel az Ön adatait.

Ezen kívül szükségünk van a születési dátumra is, hogy kétséget kizáron megbizonyosodjunk arról, hogy a szerződő fél nagykorú. Ezzel is védve a kis- és fiatalkorúak jogait.

Mint minden más szolgáltató esetében, a fizetési információra is szükségünk van, például: a bankszámla vagy bankkártya számára. Az adatok felhasználását és kezelését a a jelenlegi jogszabályi körnezetnek megfelelően szigorúan ellenőrzik.

A fent említett adatokat csa kazután kapjuk meg, miután szabadon döntve beleegyezését adja adatai felhasználásához. Amennyiben nem adja meg a beleegyezését, akkor az Ön adatait nem kerülnek rögztésre.

3.2 Adatforgalmi és hívásinformációk

Az adatforgalmi és hívásinformációk mindazok az adatok, amelyek a skyDSL használatából származnak. Az adatfoforgalmi infomációk, például az interneten töltött időhöz vagy az forgalmazott adatok összességéhez kapcsolódnak. A hívásinformációk tartalmazzák például a hívás idejét és időtartamát, valamint a hívott telefonszámot.

Ezeket az adatokat csak technikai és számlázási célokra gyűjtik. Az internethasználat illetve a telefonhívások tartalmát semmi esetre sem táruljuk vagy elemezzük. A kommunikáció titkossága védelem tárgyát élvezi.

3.3 Hozzáférési adatok

Az oldalunkon vagy a chat-ablakban tett minden egyes látogatásról a szerverünk bejegyzést rögzít. A bejegyjés a következő adatokból áll. áll:
  • a megkeresett domain-ből,
  • a letöltött fájl nevéből,
  • a letöltés pontos dátumából és időpontjából,
  • az átvitt adatok mennyiségéből,
  • a hozzáférési állapotból (fájlátvitel, a fájl nem található, stb.)
  • a használt böngésző típusának leírásából
Emellett technikai okokból átmenetileg tároljuk az IP-címet, de felhasználó-alapú értékelésre nem kerül sor. A nyilvántartást a skyDSL Europe B.V. statisztikai célból végzi, mellyel az adott lakossági szegmens fogyasztási szokásait szeretné felmérni.

3.4 Cookie-k (sütik)

Az egyes webhelyek elérésekor cookie-kat használunk a navigáció megkönnyítésére. A cookie csak tájékoztatást nyújt a böngészési szokásairól vagy a számítógépéről. A cookie-k nem tárolnak Önnel kapcsolatos érzékeny információkat, és így nem teszik lehetővé számunkra, hogy személyként azonosítsunk Önt. A cookie-k legfeljebb 26 hónapig érvényesek, nem károsítják a számítógépet, és nem tartalmaznak vírusokat. Cookie irányelvek tartalmazzák a cookie-kkal kapcsolatos összes információt és azt, hogyan kezelheti Ön azokat.

4. Meddig tároljuk az adatokat?

Az Ön adatait az igényelt szolgáltatások teljesítéséhez, a szerződés teljesítéséhez és a jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez szükséges ideig tároljuk.

Amennyiben a rögzített adatok már nem relevánsak az felhasználási célok szempontjából, törlésre kerülnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy vállalkozásként kötelesek vagyunk minimális megőrzési időszakot betartani. Attól függően, hogy mely dokumentumokról van szó, ez 6-tól 10 évig terjedhet.

Ha kérdései vannak az időszakkal kapcsolatban, amely alatt tároljuk az adatait, forduljon az adatvédelmi megbízottunkhoz. A kapcsolattartási adatok a dokumentum végén találhatóak meg.

5. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Minden olyan információ, amelyet Ön a rendelkezésünkre bocsát, a beérkezés módjától és idejétől függetlenül, védettséget élvez. skyDSL termékünknél szigorú technikai és szervezeti intézkedések mellett dolgozunk, hogy biztosítsuk az adatok online és offline biztonságát.

Valamennyi munkatársunkat rendszeresen adatvédelmi oktatáson vesz részt, és szigorú titoktartási szabályozás alapján dolgoznak az Ön adataival.

Csak azok a munkavállalók férhetnek hozzá ezekhez az adatokhoz, akik rendelkeznek a megfelelő jogosultsággal, és az adatokot feltétlenül szükségesek a munkvégzéshez. Minden kapcsoaltvételt rögzítünk a rendszerünkben, hogy dokumentáljuk, ki mikor dolgozott az Ön adataival.

Azokat a adatokat, amelyeket egy zárt felhasználói csoport regisztrációjánál (pl. A weboldalon az ügyfelekfelület használatához) vagy e-mailben ad meg, kizárólag a velünk kapcsolatban álló szolgáltatásaink nyújtására használjuk fel.

A szolgáltatásaink regisztrálásának vagy bejelentkezésének (bejelentkezés) részeként megadott adatok SSL szabvány alapján vannak titkosítva. A titkosítás biztosítja, hogy illetéktelen személyek ne tudják értelmezni vagy megváltoztatni az adatait a továbbítás során.

Ha az ügyintézés során egyeztetni kell a bankszámla vagy -kártya adatait a fizetési mód azonosításához, biztonsági okokból ezek csak rövidítve fognak szerepelni pl: a hitelkártya számának utolsó öt számjegye. A fizetést végrahajtó pénzintézet felé a megbízás során természetesen a teljes adatsor kerül továbbításra.

Számos fizikai, elektronikus és műveleti biztosítómechanizmust alkalmazunk, amelyek szabályozzák a személyes adatok gyűjtését, tárolását és továbbítását. Ennek a biztonsági eljárásnak az a része, hogy személyazonosságának igazolását kérjük, mielőtt tájékoztatnánk az Ön személyes adatairól.

6. Mely esetekben kerülnek továbbításra harmadik félnek az Ön adatai a skyDSL részéről?

Más cégekkel (harmadik felekkel) is együttműködünk, akik megbízásaink végrahajtásához szükséges feladatokat látnak el.

Ezen cégek közül néhány lehet például a futárszolgálat (csomagküldés), pénzügyi szolgáltatók (kártyás vagy bankszámlás fizetés végrehajtása), vagy esetleg partnereink (hardvertelepítés). Együttműködhetünk ms üzemeltetőkkel is, hogy Önnek telefonos szolgáltatást is kínálhassunk.

Ezek a vállalatok csak a rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges személyes adatokhoz férhetnek hozzá.

Hasonlóképpen ezek a cégek nem használhatják az Ön adatait más célokra, és a személyes adatok kezelésére ezen Adatvédelmi Irányelvekkel és az e területen alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kell eljárniuk.

Kivételes esetekben statisztikai vagy biztonsági okokból skyDSL köteles adatokat kiszolgáltatni a megfelelő kormányzati szerveknek vagy kormányzati szerveknek.

A megköttendő szerződések biztonságának maximalizálása érdekében a skyDSL együttműködik a külső hitelminősítő ügynökségekkel és tartozáskövető cégekkel, hogy segítsenek ügyfeleink hitelképességének ellenőrzésében és a lehetséges csalások kiszűrésében.

6.1 Adatok átadása a SCHUFA felé

A skyDSL Europe B.V. ezen adatvédelmi nyilatkozat keretében küldi meg a SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, részére az üzleti kapcsolat alkalmazásával, végrehajtásával és megszüntetésével kapcsolatos személyes adatokat, valamint a szerződésen kívüli magatartásról vagy csalárd magatartásról szóló információkat.

Ezen átruházások jogalapja az adatvédelmi rendelet (DS-GVO) 6. cikke 1 bekezdésének b) pontja és 6. cikke 1 bekezdésének f) pontja. A GDPR 6. §-a (1) bekezdésének f) pontján alapuló átruházások csak annyiban jöhetnek létre, amennyire a skyDSL Europe B.V. vagy harmadik felek jogos követeléseihez szükséges, és nem sérti az védelem alatt álló fél alapvető jogait és szabadságait. A SCHUFÁN keresztüli adatcsere arra is szolgál, hogy törvényesen ellenörizzék a vásárló hitel állását (§ 505a und 506 a polgári törvénykönyvből). A SCHUFA feldolgozza az adatokat, és azt profilképzés céljából (Scoring) felhasználja, hogy az Ön szerződő parterei az európai gazdasági térségben, Svájcban vagy esetleg más harmadik országokban is rendelkezésre álljanak (amennyiben az Európai bizotság megfelelő döntést hoz), többek között tájékoztatást nyújt a személyek hitelképességéről. További információk a Schufa tevékenységeiről a 14 cikk GDPR alapján a SCHUFA-Információk alatt található, vagy online a www.schufa.de/datenschutz alatt.

7. Küldenek-e személyes adatokat külföldre?

Cégünk Németországban található, és ajánlatainkat Euróbán belül nyújtjuk.

Ha Ön egy másik uniós országban, vagy Svájcban tartózkodik, úgy az előző szakaszokban említett szolgáltatások igénybevételéhez adatait Európán belüli üzleti partnereinknek továbbítania kell.

Az adatok átadása a jelen nyilatkozatban megfogalmazott feltételeknek megfelelően történik, és a szigorú biztonsági és titoktartási szabályok betartásával amelyet mind a jogalkotó, mind saját vállalatifilozófiánk nyomást gyakorol.

8. Az ön jogai

Önnek bármikor jogában áll tájékoztatásra, az önről tárolt személyes adatokról, azok eredetéről és az adatfeldolgozás rendeltetési céljáról. Ezenfelül jogában áll felülvizsgálni, törölni, elállni,  korlátozni személyes adatainak átadássát.

E jogok gyakorlása érdekében az alábbiak szerint léphet kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel.

Természetesen Önnek jogában áll a kommunikációt titokban tartani, és igényét jelezni ha úgy gondolja adatait nem kezelik megfelelóen.

9. Milyen törvény alapján vam a Adatvédelmi ismertető?

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az Európai Parlament és az Európai Parlament 2016. évi, 2016. április 27-i, az egyének védelméről szóló rendeletén alapul, a személyes adatok feldolgozása, az adatok szabad mozgása, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló Irányelv 95 46 EK adatvédelmi rendelet alapján.

10. Hogyan lépjen kapcsolatba velünk?

A bizalmuk fontos számunkira. Ezért a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban szeretnénk bármikor a szolgálatára állni. Ha bármilyen kérdése van amire az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak nem adtakak választ, illetve, ha szeretne több információt kapni, kérjük, írjon a következő címre.

skyDSL Europe B.V.
- Der/Die Datenschutzbeauftragte -
Waldstr. 86 - 90
13403 Berlin
Németország


skyDSL Europe B.V., Stand: 2018. Május 25