Państwa umowa wyjaśniona krótko i zrozumialePaństwa umowa wyjaśniona krótko i zrozumiale
Państwa umowa wyjaśniona krótko i zrozumiale
Znajdźcie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat umowy. Jeśli nie możecie znaleźć żadnych informacji dotyczących swojego pytania, po prostu zadzwońcie do nas. Chętnie jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące umowy skyDSL

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań:zamówienie, rachunek, taryfy, umowa.Odpowiedzi na temat Zamówienie

Do kogo mogę się zwrócić, jeśli podałem nieprawidłowy adres dostawy ?

Jeśli podaliście nieumyślnie błędny adres przy rejestracji, proszę skontaktować się z naszą infolinią podając numer klienta lub numer zamówienia lub skorzystajcie z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej wpisując prawidłowy adres dostawy. Numer klienta lub zlecenia można znaleźć w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.


w górę
 

Czy mogę zamówić skyDSL również bez zestawu satelitarnego ?

Możecie również skyDSL bez sprzętu zamówić. Dla nie dostarczonego przez nas sprzętu, nie bierzemy odpowiedzialności.
w górę
 

Do kogo zgłosić, w przypadku gdy sprzęt satelitarny skyDSL2+ nie został dostarczony ?

Jeśli sprzęt skyDSL po złożeniu zamówienia nie zostanie w terminie
dostarczony, prosimy skontaktować się z naszą infolinią podając numer klienta lub numer zamówienia lub skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Numer klienta lub zlecenia można znaleźć w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.w górę
 

Jak mogę zamówić skyDSL ?

Najprościej można zamówić skyDSL on-line na naszej stronie internetowej. Ale również chętnie przyjmiemy Państwa zamówienie telefonicznie Infolinia oraz zamówienia.


w górę
 

Jak szybko mogę korzystać skyDSL2+ ?

Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie zamówienia. W tym potwierdzeniu znajdą Państwo datę rozpoczęcia usługi skyDSL2+, która przypada z reguły 7 dnia po zamówieniu. Dopiero od tego terminu możliwe jest użytkowanie usługi skyDSL2+. Zestaw satelitarny dotrze do Państwa przez DHL w ciągu najbliższych dni. Na potwierdzeniu odbioru dostawy znajdą Państwo skyNummer. Przy pomocy osobistego skyNummer mogą się Państwo pierwszy raz zameldować w Strefie Klienta na naszej stronie www.skyDSL.de. Prosimy starannie przechowywać Państwa skyNummer!
w górę
 

Jak szybko otrzymam mój zestaw satelitarny ?

Czas dostawy zestawu satelitarnego skyDSL2+ zajmuje z reguły 3-7 dni robocze.
w górę
 

Odpowiedzi na temat Rachunek

Co zawiera mój rachunek ?

Państwa rachunek zawiera opłaty miesięczne, związane z użytkowaniem internetu, jak również opłaty jednorazowe.
Jako opłaty jednorazowe naliczane są np. opłata aktywacyjna, koszty zamówionego sprzętu satelitarnego oraz koszty przesyłki.
Opłaty miesięczne uzależnione są od rodzaju wybranej przez Państwa taryfy.
Opłaty abonamentowe naliczane będą z góry.
Opłaty za połączenia telefoniczne VoIP nie zawarte w ramach darmowych rozmów będą zawarte w następnym w kolejności rachunku.
w górę
 

Jakie formy płatności są możliwe ?

Jako klienci skyDSL możecie Państwo w celu uiszczenia jednorazowych oraz miesięcznych opłat wygodnie i bez dodatkowych kosztów skorzystać z płaności SEPA. W zależności od wybranej taryfy skyDSL oferujemy Państwu również możliwość dokonywania płatności za pomocą karty kredytowej (VISA, EuroCard/MasterCard) lub PayPala. W tym przypadku w zależności od metody płatności mogą zostać naliczone koszty. Te koszty transakcyjne nie występują jeśli zdecydujecie się Państwo na jedną z naszych taryf wraz z Opcją Premium.
w górę
 

Odpowiedzi na temat Taryfy

Która taryfa skyDSL najbardziej do mnie pasuje ?

Jest to uzależnione od zakresu użytkowania łącza. Pracownicy naszej infolinii infolinia chętnie odpowiedzą Państwu pytania dotyczące naszego produktu i taryf, aby pomóc przy wyborze odpowiedniego pakietu skyDSL. Ale też doradca taryf na naszej stronie internetowej może pomóc znaleźć odpowiedni pakiet skyDSL.


w górę
 

Odpowiedzi na temat Umowa

Jak i kiedy mogę wypowiedzieć umowę skyDSL ?

Wymówienie umowy powinno być wystosowane pisemnie (listownie, faksem lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny w Strefie Klienta) przynajmniej miesiąc przed upływem obowiązującego czasu trwania umowy. Dalsze informacje dotyczące tego zagadnienia znajdziecie Państwo w Ogólnych Warunkach Handlowych (OWH).
w górę
 

Dlaczego skyDSL może zaoferować swoje usługi, bez tzw. Fair-Use-Policy ?

Fair-Use-Policy jest regulacją ustalaną przez operatora gdzie wskutek określonej intensywności użytkowanie łącza (zwykle po zużyciu określonych ilości danych) korzystanie z łącza jest możliwe jedynie w ograniczonym zakresie (zwykle wskutek ograniczenia prędkości przesyłu). Jednocześnie Fair-Use-Policy jest stosowane zawsze z jednoczesną regulacją Contention-Ratio, aby móc ograniczyć ilość zużywanych danych pojedynczych klientów, w celu zapewnienia określonej jakości usługi wszystkim klientom. Tak więc np. Operatorzy sieci komórkowych (LTE) ograniczają zależnie od taryfy po wykorzystaniu określonych ilości danych prędkości zazwyczaj do UMTS (maksymalnie 384 kb/s).
Natomiast skyDSL oferuje łącze jedynie z odpowiednim dla grupy docelowej (klienci prywatni, klienci biznesowi) Contension-Ratio i rezygnuje z stosowania Fair-Use-Policy. Jest to możliwe dzięki klasyfikacji klientów (spójrz „Pool“ oraz „Contension-Ratio”).

w górę
 

Co oznaczają wyrazy "Pool" oraz "Contention-Ratio" w połączeniu z dostepnością skyDSL/skyDSL2+ ?

W odróżnieniu od standardowego łącza dedykowanego taryfy biznesowe, jak również prywatne określane są przez Contention-Ratio. Podczas gdy w przypadku łącza dedykowanego Klient otrzymuje przepustowość pasma o prędkości np. 20 Mb/s i pojemności około 6.000 GB na miesiąc, w przypadku Contentio Ratio udostępniana jest podobna wartość przepustowości pasma w stosunku 1:1, jednakże jest ona dzielona na pewną grupę Klientów. Jest to postępowanie standardowe, ponieważ aktywność Klientów przypisanych do jednego pasma w sieci nie jest zazwyczaj jednoczesna. W praktyce oznacza to, że w przypadku Contention-Ratio 1:50 pasmo o prędkości pobierania danych do 20 Mb/s i pojemności 6.000 GB na miesiąc udostępniane jest 50 Klientom. Dzieląc te wartości otrzymamy szacunkową średnią pojemność około 120 GB na miesiąc, która przysługuje każdemu z Klientów. W zależności od intensywności użytkowania wartości te mogą ulegać zmianie. Prędkość przepustowości może być również uzależniona od liczby użytkowników korzystających z pasma w danym momencie. Ograniczenia jakości usług mogą występować jednakże jedynie w przypadku, gdy stopień zużycia przekracza Contention Ratio. Jako jedyny dostawca usług internetowych publikujemy aktualne szerokości pasma udostępniane w naszych taryfach w czasie rzeczywistym w skyDSL Monitor.
W przypadku tzw. „Poolingu“ (tworzenie tzw. puli, grup) Klienci, na podstawie różnych kryteriów, dzieleni są na różne grupy. W przypadku np. skyDSL podział taki następuje w związku z technicznymi uwarunkowaniami położenia geograficznego, korzystania z określonego Spot-Beamu czy trasponderów satelitarnych. Innym kryterium podziału może być np. rodzaj wybranej przez Klienta taryfy oraz zachowanie i intensywność użytkownika w sieci. Ponieważ w przypadku taryf podlegającego podziałowi według kryteriów Contention-Ratio udostępniana prędkość przepływu danych dzielona jest na użytkowników łącza o podobnych cechach, osiągnięcie maksymalnych wartości przepustowości pasma może być ograniczone.
w górę
 

Czy istnieje minimalny czas trwania umowy ?

Informacje dotyczące minimalnego czasu trwania umowy znajdują się w potwierdzeniu zamówienia. Czas trwania umowy przedłuża się automatycznie po upływie każdego z wymienionych okresów wypowiedzenia.
w górę
 

Do kiedy mogę unieważnić moją umowę ze skyDSL?

Odstąpić od umowy zawartej z Firmą skyDSL Deutschland GmbH może w przeciągu 2 tygodni od daty aktywacji łącza. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Ogólnych Warunkach Handlowych (OWH) w punkt 1.2 oraz dalszych.
w górę