Zamów bezpiecznieZamów bezpiecznie
Zamów bezpiecznie
Nie macie Państwo możliwości zobaczyć skyDSL2+ w akcji? Nie ma problemu! Możecie Państwo wszystko dokładnie sprawdzić jak w sklepie. Po prostu zamówcie i zaczynajcie.

Instrukcje unieważnienia

 1. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umów na usługi

  Prawo do odstąpienia od umowy

  Państwo mają Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania powodu.

  Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  Aby skorzystać z Państwa prawa do unieważnienia umowy, muszą Państwo nas
  (skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Niemcy, Tel.: 22 307 08 86, Fax: +49 30 590086 601, E-Mail: revocation@skydsl.pl) o Państwa decyzji unieważnienia umowy poinformować, załączając wyjaśnienie (np. listem wysłanym pocztą, przez Telefax lub e-mail).

  Aby dotrzymać okresu unieważnienia umowy, wystarczy że wyślecie nam Państwo notyfikację o chęci skożystania z prawa do unieważnienia umowy.

  Konsekwencje unieważnienia

  Jeśli unieważniacie Państwo tę umowę, wszystkie płatności, które od Pastwa otrzymaliśmy, z kosztami wysyłki włącznie (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, jeśli zdecydowali się Państwo na inną metodę dostawy niż najkorzystniejsza, zaproponowana przez nas wysyłka standardowa) zostaną państwu zwrócone najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas Państwa decyzji o unieważnieniu umowy. W cele wypłaty tych środków pieniężnych na Państwa konto używamy tego samego środka płatniczego, którego użyli Państwo wykonując pierwotną transakcję, chyba, że została ustalona z Państwem inna metoda; w żadnym przypadku nie będziemy naliczać opłat transakcyjnych za tą wypłatę

  Jeśli żądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usługi w trakcie trwania okresu odstąpienia od umowy to muszą Państwo ponieść odpowiednia koszta w części odpowiadającej wykonanej usłudze aż do momentu wykonania wypowiedzenia naliczonej w stosunku do całkowitego okresu wykonania usługi zgodnie z umową

  Szczególne wskazówki

  Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli usługa została przez nas całkowicie wykonana, a usługa została dostarczona za wyraźnym Państwa przyzwoleniem, w którym Państwo przyjęli do wiadomości, że prawo do odstąpienia od usługi wygaśnie w związku z jej całkowitym wykonaniem.
 2. Instrukcje unieważnienia dostarczonych towarów

  Prawo do odstąpienia od umowy

  Państwo mają Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania powodu.

  Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, dostarczenia towaru Państwu albo przez Państwa wskazanej osobie trzeciej niebędącej przewoźnikiem.

  Aby skorzystać z Państwa prawa do unieważnienia umowy, muszą Państwo nas
  (skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Niemcy, Tel.: 22 307 08 86, Fax: +49 30 590086 601, E-Mail: revocation@skydsl.pl) o Państwa decyzji unieważnienia umowy poinformować, załączając wyjaśnienie (np. listem wysłanym pocztą, przez Telefax lub e-mail).

  Aby dotrzymać okresu unieważnienia umowy, wystarczy że wyślecie nam Państwo notyfikację o chęci skożystania z prawa do unieważnienia umowy.

  Konsekwencje unieważnienia

  Jeśli unieważniacie Państwo tę umowę, wszystkie płatności, które od Pastwa otrzymaliśmy, z kosztami wysyłki włącznie (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, jeśli zdecydowali się Państwo na inną metodę dostawy niż najkorzystniejsza, zaproponowana przez nas wysyłka standardowa) zostaną państwu zwrócone najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas Państwa decyzji o unieważnieniu umowy.
  Możemy odmówić zwrotu pieniędzy dopóki nie otrzymamy odesłanego sprzętu lub dowodu, zapewniającego o tym, że Państwo przesyłkę wyekspediowali, w zależności od wcześniejszego terminu. Musicie Państwo odesłać sprzęt w trybie natychmiastowym, a w każdm razie nie później niż w przeciągu czternastu dni od daty, w której poinformowali nas Państwo o chęci uniewaznienia umowy.  Termin ostateczy jest respekowany, jeśli wyślecie Państwo sprzęt przed zakończeniem okresu 14 dni.


skyDSL Europe B.V., stan: 13 czerwca 2014 r