Specyfikacja usługi skyDSL2+ FLAT L

 1. Podstawowe usługi skyDSL Europe
   W skład skyDSL2+ FLAT L wchodzą usługi Internetowe, w tym łącze internetowe przez satelitę służące do przesyłania i odbierania danych.
  W ramach miesięcznego abonamentu Klient ma możliwość korzystania z usług oferowanych przez wybraną przez siebie taryfę, bez niebezpieczeństwa narażania się na dodatkowe koszty. W przypadku ograniczeń związanych z dostarczeniem usługi, skyDSL Europe nie jest zobowiązane do zwrotu lub redukowania miesięcznego abonamentu, jakichkolwiek form odszkodowań bądź przyjęcia wymówienia umowy.
  skyDSL Europe oferuje następujące usługi:
  1. Usługi internetowe:
   1. Łącze internetowe
    skyDSL Europe oferuje dostęp do globalnego Internetu za pomocą dynamicznego adresu IP, przy użyciu protokołu internetowego w wersji 4 (IPv4). Dane przesyłane przez użytkownika są kierowane poprzez satelitę do sieci szkieletowej. Stacja naziemna, która jest odpowiedzialna za odbieranie i przesyłanie danych, jak również za obsługę adresów IP, znajduje się na terenie Unii Europejskiej. To właśnie tam, za pomocą adresu IP, dokonuje się badania położenia geograficznego klienta, po to, aby uzyskać lokalizację stacji bazowej. W celu ochrony danych osobowych, połączenia zewnętrzne jak i niepożądany transfer danych są uniemożliwione.
    Aby korzystać z łącza skyDSL2+ FLAT L, muszą zostać spełnione następujące warunki techniczne:

    • Antena satelitarna przeznaczona dla usługi skyDSL2+ FLAT L,
    • TRIA (odbiór i wysyłanie danych),
    • Modem satelitarny lub router satelitarny

    Dla użytkowania skyDSL2+ FLAT L niezbędny jest odpowiednio skonfigurowany i kompatybilny zestaw satelitarny.
    1. Szybkość transferu danych:
     Połączenie internetowe odbywa się za pomocą modulacji 32APSK z szybkością transferu danych do przy pobieraniu (w kierunku łącza satelitarnego klienta) i do  przy wysyłaniu (w kierunku łącza satelitarnego od klienta).
     Szybkość transferu danych jest uzależniona m.in od obciążenia sieci, wybranego serwera dostarczającego usługi internetowe, użytkowanego oprogramowania i systemu operacyjnego, jak również obecności dodatkowych urządzeń używanych przez klienta (w tym np. routera oraz komputera wraz z systemem operacyjnych oraz innym używanym oprogramowaniem). Pewna określona prędkość przesyłu danych nie jest gwarantowana.
    2. Kodowanie adaptacyjne i modulacja (ACM)
     W celu utrzymania połączenia pomiędzy satelitą i modemem, również w niekorzystnych warunkach zakłócających odbiór sygnału, skyDSL Europe stosuje modulację i kodowanie połączeń. W przypadku tym szybkość transferu danych może ulec zmianie i zostaje automatycznie dopasowana do optymalnego kodowania (32APSK).
    3. Uwierzytelnianie
     Aby korzystać z połączenia internetowego, niezbędne jest potwierdzenie jego identyfikacji. Odbywa się to poprzez wprowadzenie kodu dostępu, dostarczonego klientowi przez skyDSL Europe po złożeniu zamówienia. W momencie pierwszego logowania dane te zostają zapamiętane w modemie, co umożliwia późniejszy dostęp do internetu, bez konieczności ponownego logowania się.
    4. Dostępność
     Niewykluczone są jednak zakłócenia połączenia, wywołane np. m.in złymi warunkami atmosferycznymi, na co skyDSL Europe nie ma wpływu.
     W przypadku ciągłego użytkowania, trwającego 24 godziny, może dojść do technicznego przerwania połączenia. Natychmiastowe ponowne połączenie jest możliwe.
    5. Minimalna średnia szerokość pasma
     Minimalna średnia szerokość pasma wynosi ok. % całkowitej szybkości transferu danych. Średnia szerokość pasma jest obliczana w następujący sposób:
     • Na podstawie różnych kryteriów klienci zostają przyporządkowani grupom użytkowników o podobnych preferencjach. Kryteria te obejmują m.in obecnie używanego satelitę, Spot-Beam lub transponder, rodzaj wybranej taryfy, jak również dotychczasowy stopień użytkowania.
     • Każda z wyżej wymienionych grup ma za zadanie zapewnienie maksymalnej szerokości pasma, przy rywalizacyjnym podziale ().
     • Szerokość pasma udostępniona każdemu uczestnikowi grupy jest pomnożona przez liczbę klientów.
     • Suma szerokości pasm udostępnionych użytkownikom wszystkich grup jest podzielona przez całkowitą liczbę klientów danej taryfy.
     • Obliczenia dokonywane są co minutę.
     • Średnia dostępna szerokość pasma jest obliczana na podstawie przeciętnych wartości z ostatnich 12 miesięcy, z wyłączeniem 3% najgorszych i najlepszych wyników.
    6. Fair-Use-Policy
     Połączenie internetowe udostępnione klientom nie jest ograniczone limitem szerokości pasma z powodu ilości pobranych danych.
    7. Zdalne zarządzanie
     skyDSL Europe ma możliwość dostosowywania konfiguracji modemu poprzez zdalne sterowanie. Może to wymagać ponownego uruchomienia modemu.
   2. skyEmail
    Każdy Klient otrzymuje bezpłatną skrzynkę pocztową o pojemności oraz osobisty adres e-mail w domenie skyemail.net.
    Wiadomości są przechowywane przez okres 90 dni od momentu ich otrzymania.
    Wysyłanie wiadomości masowych i o charakterze komercyjnym (spam) jest niedozwolone.
    Każdy użytkownik może wysłać maksymalnie 20 000 wiadomości e-mail w przeciągu 24 godzin. Wszyscy odbiorcy traktowani są jak odrębnie wysyłana wiadomość. W przypadku przekroczenia dziennego limitu nadawca zostanie o tym poinformowany, a dalsze wiadomości nie będą dostarczone.
    Dostęp do skrzynki pocztowej jest możliwy za pomocą aktualnego oprogramowania, przy użyciu protokołu POP3/ SMTP.
    Wymogiem użytkowania skrzynki e-mail jest uwierzytelnianie konta klienta przy pomocy danych dostępu w formie adresu e-mail oraz hasła.
   3. HomeSpace
    skyDSL Europe udostępnia klientom bezpłatnie pamięć wirtualną na serwerach skyDSL Europe, w zakresie opisu usługi „HomeSpace“.

 2. Zadania i obowiązki klienta
  1. Miejsce instalacji
   Instalacja nadajnika powinna przebiegać w miejscu oddalonym o przynajmniej 500 m od lotniska (ogrodzenie lotniska).
   Poza tym połączenie internetowe skyDSL2+ FLAT L może być używane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
   Klient jest zobowiązany do sprawdzenia funkcjonalności w przypadku użytkowania skyDSL2+ FLAT L poza granicami kraju, w którym zestaw został dostarczony przez skyDSL Europe.
  2. Obsługa systemu satelitarnego
   Klient jest zobowiązany do optymalnego ustawienia anteny satelitarnej w celu uzyskania możliwie najlepszego połączenia.
 3. Usługi dodatkowe skyDSL Europe
  W ramach istniejących możliwości technicznych, po złożeniu zamówienia i dokonaniu odpowiedniej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem z momentu złożenia zamówienia, skyDSL Europe oferuje w szczególności następujące dodatkowe usługi:
  1. Dodatkowe usługi internetowe
   1. Opcja Premium dla połączenia internetowego
    Zwiększenie transferu prędkość do przy pobieraniu danych i do przy wysyłaniu danych. Większa szerokość pasma jest dostępna tylko kiedy została wybrana przy zamówieniu łącza internetowego Opcji-Taryfy Premium.
skyDSL Europe B.V., Stan: 01. Lipiec 2015
 
  
Klienci indywidualni
Klienci biznesowi
Partner