Nowości skyDSLNowości skyDSL
Nowości skyDSL
Wiedzieć co jest istotne. Szybko, dobrze i prosto poinformowany o nowościach od skyDSL.

Wiadomości prasowe

Aktualności

skyDSL przekracza oczekiwania UE na rok 2020, oferując wszystkim gospodarstwom domowym połączenie internetowe o przepustowości 50 Mb/s

UE nie zrealizuje wyznaczonego sobie celu ― szybki Internet naziemny nie dotrze do wszystkich gospodarstw domowych


13 czerwca 2018 r. - Międzynarodowy operator telekomunikacyjny skyDSL we współpracy z firmą Eutelsat, europejskim operatorem satelitów telekomunikacyjnych, wprowadza obecnie na rynek nowe, opłacane ryczałtowo połączenie internetowe o przepustowości 50 Mb/s. Dzięki tej ofercie skyDSL prześciga swoich naziemnych konkurentów, oferując 100-procentowy zasięg szerokopasmowego Internetu w 20 krajach Europy, nawet na wiejskich lub trudno dostępnych obszarach.


„To doskonała wiadomość dla wszystkich regionów, w których jakość połączeń jest niezadowalająca lub nie ma ich wcale” ― mówi Jan Hesse, dyrektor zarządzający skyDSL Group. „Zwłaszcza po tym, jak Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) podkreślił w swoim opublikowanym kilka dni temu sprawozdaniu specjalnym, że dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych stanowi problem w większości państw członkowskich i nadal obejmuje mniej niż 50% obszarów wiejskich w połowie państw członkowskich Unii Europejskiej. Z raportu wynika zatem, że cel Unii, jakim jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do sieci o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s, najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty”.


W ostatnich latach Internet stał się nie tylko podstawowym wymogiem codziennego życia w każdym gospodarstwie domowym, ale także niezbędnym fundamentem rozwoju gospodarczego i społecznego wszystkich regionów. Wszyscy eksperci są zgodni co do tego, że zapewnienie wszystkim dostępu do szybkich łączy internetowych ma zasadnicze znaczenie dla dalszej konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej ― uwzględniając również to, że w przeciwnym przypadku mogłoby dochodzić do stopniowego wyludniania się całych regionów. Wymaga to od polityków stworzenia zachęt dla przyszłego rozwoju technologicznego, który mógłby przynieść rzeczywiste korzyści wszystkim obywatelom.


Wydaje się oczywiste, że nie ma realnego zainteresowania instalowaniem na obszarach wiejskich technologii światłowodowych lub wykorzystujących rozwiązania xDSL. Ich budowa i eksploatacja są również drogie i nierentowne ― wiążą się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi, które nie mogą i nie będą się opłacać w naszych szybko zmieniających się technologicznie czasach. Bez dalszego rozwoju technologii bezprzewodowych zainicjowany zostanie cykl, który spowoduje wykluczenie społeczne i zubożenie ludności w regionach wiejskich, co doprowadzi do niepożądanego, ale nieuniknionego odpływu ludności do miast wywołanego migracją firm.


Nawet jeśli Internet satelitarny nie może jeszcze w pełni konkurować z ofertą naziemną, jest on jedyną realną i trwałą odpowiedzią na pytanie o to, w jaki sposób wysokiej jakości dostęp do Internetu może zostać w przyszłości zapewniony wszystkim obywatelom. Jedynie technologia satelitarna, ze względu na swoją formę, która zapewnia wszystkim zrównoważony poziom dostawy usług, stanowi rozwiązanie nowoczesne i demokratyczne, tym bardziej że wysokość inwestycji w infrastrukturę w przeliczeniu na użytkownika już dziś jest niższa niż w przypadku technologii światłowodowej czy 5G.


Szczególnie młodzi ludzie w coraz większym stopniu polegają wyłącznie na technologiach bezprzewodowych. Można zatem przewidywać, że inwestycje w infrastrukturę naziemną będą w przyszłości coraz mniej opłacalne. Jednocześnie międzynarodowe projekty w sektorze satelitarnym pokazują kierunek, w którym może zmierzać ta technologia. Satelity LEO lub MEO służące do przesyłu szybkiego Internetu i odbiór sygnału niewymagający tradycyjnych anten satelitarnych przyczynią się do znacznego postępu technologicznego w dziedzinie satelitarnego przesyłu sygnału. Mimo to jednak nie ma wątpliwości, że w całej Europie jest jeszcze wiele do zrobienia. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej musimy dbać o nasz europejski dobrobyt poprzez ekonomicznie efektywne i zorientowane na przyszłość inwestycje.


Atrakcyjna oferta internetowa skyDSL daje każdemu odbiorcy możliwość korzystania w dowolnym miejscu z nieograniczonej ilości danych z przesyłem do 50 Mb/s. Dostosowany do potrzeb klientów indywidualnych pakiet skyDSL2+ FLAT L Premium, obejmujący modem satelitarny i telefonię, kosztuje 49,80 EUR miesięcznie (kwota ta uwzględnia premię lojalnościową). Użytkownikom korporacyjnym i profesjonalnym skyDSL oferuje również gamę pakietów szybkiego Internetu oraz rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych. Połączenia satelitarne skyDSL stanowią wyjątkową, atrakcyjną alternatywę technologiczną oraz zapewniają klientom indywidualnym i firmom z obszarów wiejskich możliwości dostępu do Internetu z jakością porównywalną z rozwiązaniami oferowanymi w miastach.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę http://www.skydsl.eu .


O skyDSL


skyDSL Europe B.V. i skyDSL Deutschland GmbH są spółkami zależnymi skyDSL Global GmbH, międzynarodowej grupy firm specjalizujących się w satelitarnych usługach szerokopasmowych z sektora telekomunikacyjnego. skyDSL od 20 lat zajmuje się innowacjami w sektorze satelitarnym, oferując obecnie produkty oraz rozwiązania dla komunikacji satelitarnej w 20 krajach europejskich.


KONTAKT:


skyDSL Europe B.V.
e-mail: press@skydsl.eu
Francja
tel: +33-173-039-999
Włochy
tel: +39-0695-2828-99
Hiszpania
tel: +34-919-04-0899
Belgia
tel: +32-2896-6499

Pozostałe dane kontaktowe są dostępne na witrynie http://www.skydsl.eu .

Siedziba firmy


skyDSL Global GmbH
Waldstr. 86 – 90
13409 Berlin
Niemcy


Źródło


https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10047

Archiwum

Data Komunikat prasowy
15.06.18 skyDSL przekracza oczekiwania UE na rok 2020, oferując wszystkim gospodarstwom domowym połączenie internetowe o przepustowości 50 Mb/s