Vă protejăm datele personaleVă protejăm datele personale
Vă protejăm datele personale
Sigur, cu respect și integritate deplină. Comandați de la noi și aveți certitudinea că informațiile dvs. personale vor fi tratate cu strictă confidențialitate.

SCHUFA-Information

 1. Numele și datele de contact ale biroului responsabil, precum și ofițerului de protecție a datelor companiei
  SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Germania, Tel .: +49 (0) 6 11-92 78 0
  Responsabilul pentru protecția datelor companiei companiei SCHUFA se află sub incidența celor menționate anterior. Adresați-vă Departamentului de confidențialitate sau prin e-mail la datanschutz@schufa.de.
 2. Procesarea datelor de către SCHUFA

  1. Scopuri de prelucrare a datelor și interese legitime urmărite de SCHUFA sau de o terță parte.
   SCHUFA procesează date cu caracter personal pentru a oferi destinatarilor autorizați informații pentru evaluarea bonității persoanelor fizice și juridice. Scorurile sunt calculate și transmise în acest scop.

   Oferă doar informațiile disponibile doar dacă un interes legitim în acesta a fost explicat în mod credibil în cazuri individuale și prelucrarea este permisă după ce au fost cântărite toate interesele.

   Interesul legitim este acordat în special înainte de a intra în tranzacții cu un risc de neplată financiară.

   Verificarea bonitatii servește la protejarea beneficiarului de pierderile legate de activitatea de creditare și, în același timp, ofera posibilitatea protejarii debitorilor de datorii excesive prin activitatea de consiliere.

   Prelucrarea datelor se efectuează și pentru prevenirea fraudelor, testarea seriozității, prevenirea spălării banilor, verificarea identității și a vârstei, determinarea adreselor, sprijinirea clienților sau gestionarea riscurilor, precum și tarifarea sau stabilirea condițiilor.

   In conformitate cu articolul 14 paragraful 4 DS-GVO, SCHUFA va va informa despre orice schimbare a scopului prelucrării datelor.

  2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
   SCHUFA prelucrează date cu caracter personal pe baza dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor.

   Prelucrarea are loc pe baza consimțământului și a articolului 6 alineatul (1) litera (f) din DS-GVO, în măsura în care prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți și nu depasesc necesitatea protecției datelor cu caracter personal, interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

   Consimtamintele pot fi retrase în orice moment de la partenerul contractual interesat. De asemenea, se aplica si pentru coimțămintele acordate înainte de intrarea în vigoare a DS-GVO.

   Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea datelor cu caracter personal prelucrate până la revocare.

  3. Originea datelor
   SCHUFA primește datele sale de la partenerii săi contractuali. Acestea sunt băncile, băncile de economii, uniunile de credit, băncile, băncile de economii, uniunile de credit, băncile, băncile de economii, uniunile de credit, instituțiile de credit, instituțiile financiare și furnizorii de servicii de plată din Spațiul Economic European și din Elveția și, dacă este cazul, - companii de factoring și leasing), precum și alți parteneri contractuali care utilizează produsele SCHUFA în scopurile menționate la punctul 2.1, în special din comerțul (comerțul maritim), comerț electronic, servicii, leasing, furnizare de energie, telecomunicații, asigurări - sau zona de colectare.

   În plus, SCHUFA procesează informații din surse general accesibile, cum ar fi registre publice și notificări oficiale (registre de debitori, anunțuri privind insolvența).

  4. Categoriile de date cu caracter personal care sunt procesate (date cu caracter personal, istoricul plăților și respectarea contractului)

   • Datele personale, de ex. numele (eventual numele anterioare, care vor fi furnizate pe baza unei cereri separate), prenume, data nașterii, locul nașterii, adresa, adresele anterioare
   • Informații privind acceptarea și executarea contractuală a unei tranzacții (de exemplu verificarea conturilor, împrumuturi în rate, carduri de credit, conturi de asigurare ipotecara sau la sechestru, conturi de bază)
   • Informații despre creanțele necontestate, datorate și solicitate în mod repetat sau titluri și soluționarea acestora
   • Informații despre abuz sau alte comportamente frauduloase, cum ar fi identitatea sau ratingul de credit
   • Informatii din registrele publice și notificările oficiale
   • Punctajele

  5. Categorii de destinatari de date cu caracter personal
   Beneficiarii sunt situați în Spațiul Economic European, în Elveția și, dacă este cazul, în alte țări terțe (dacă există o decizie adecvata din partea Comisiei Europene). Punctul 2.3.
   Beneficiarii suplimentari pot fi contractori externi ai SCHUFA în conformitate cu articolul 28 DS-GVO, precum și locatiile SCHUFA externe și interne. SCHUFA este, de asemenea, supusă competențelor legale de intervenție ale agențiilor de stat.

  6. Durata stocării datelor

   SCHUFA stochează informații despre persoane numai pentru o anumită perioadă de timp. Criteriul decisiv pentru determinarea acestui timp este necesitatea. SCHUFA a stabilit intervale regulate pentru examinarea necesității de stocare ulterioară sau ștergerea datelor cu caracter personal. Conform acestui fapt, perioada de stocare de bază a datelor cu caracter personal este de trei ani în fiecare zi după finalizarea lor.

   Deviind de la ex. eliminat:

   • Informații privind cererile după douăsprezece luni
   • Informații privind datele contractuale fara probleme privind conturile care fara cereri justificate se documenteaza (de exemplu, conturi curente, cărți de credit, conturile create pentru plata serviciilor de telecomunicatii sau de furnizare a energiei), informații privind contractele pentru care se prevede verificarea dovezilor în conformitate cu legea (de exemplu, conturi de asigurare ipotecara sau la sechestru, conturile bancare de baza) precum si garanții și conturi de tranzacționare deținute si care vor fi creditate imediat după notificarea finalizarii.
   • Datele din directoarele debitorilor tribunalelor centrale de executare după trei ani la scadenta zilnica, dar si inainte de aceasta scadenta, în cazul în care se poate dovedi că SCHUFA a fost anulata de instanța centrală de executare
   • Informații privind procedurile de consum / insolvență sau procedurile de scutire de datorii reziduale, exact la trei ani in ziua de scadenta de la încetarea procedurii de insolvență sau de acordare a scutirii de datorii reziduale. În cazuri speciale, poate apărea și o anulare anterioara acestei scadente.
   • Informații privind respingerea unei cereri de faliment din cauza lipsei de active, abrogarea garanțiilor sau privitoare la refuzul de a lichida datoria reziduală în ziua scadentei după trei ani
   • Prefixele personale sunt stocate exact trei ani; după aceea, necesitatea continuării depozitării este testată pentru încă trei ani. Ulterior, acestea sunt șterse zilnic, cu excepția cazului în care sunt necesare stocări pe termen lung în scopul identificării.

 3. Drepturile persoanelor vizate
  in privinta SCHUFA fiecare persoană vizată are dreptul la informare în conformitate cu articolul 15 DS-GVO, dreptul de rectificari conform articolului 16 DS-GVO, dreptul la anulare în conformitate cu articolul 17 DS-GVO și dreptul la restricționarea procesării în conformitate cu art. Art. 18 DS-GVO.

  Pentru a rezolva solicitarile persoanelor vizate, SCHUFA a instituit un centru de asistență pentru clienți privati ce poate fi contactat în scris la adresa: SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, prin telefon la numarul +49 (0) 6 11-92 78 0 și prin intermediul unui formular, pe internet, la www.schufa.de.

  În plus, exista posibilatea să contactați autoritatea responsabila pentru supravegherea SCHUFA, anume inspectorul responsabil cu protecția datelor din Landul Hessa.

  Acordurile pot fi retrase în orice moment de la partea în cauză.

  În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din DS-GVO, prelucrarea datelor poate fi revocata din motive ce rezultă din situația particulară a persoanei în cauză. Obiecția poate fi formulată fara o forma speciala și trebuie trimisă la SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln.
 4. Profilarea (punctajul)
  Informațiile SCHUFA pot fi completate de așa-numitele valori scor. Scoring utilizează prognozele și experiența anterioară pentru a crea o prognoză a evenimentelor viitoare.

  Toate scorurile sunt calculate de către SCHUFA pe baza informațiilor stocate despre o persoană la SCHUFA, care este de asemenea menționat în informațiile conform art. 15 DS-GVO.

  În plus, SCHUFA ia în considerare dispozitiile § 31 BDSG atunci când calculeaza scorul. Înregistrările stocate pentru o persoană sunt atribuite grupurilor statistice de persoane cu înregistrări similare în trecut.

  Metoda utilizată se numește "regresie logistică" și este o metodă matematică-statistică bine fundamentată, bine dovedită, pentru estimarea probabilităților de risc.

  Următoarele tipuri de date sunt utilizate de SCHUFA pentru a calcula scorurile, astfel încât nu sunt incluse toate tipurile de date în fiecare calcul individual de scoruri: date generale (de exemplu, data nașterii, sexul sau numărul de adrese utilizate în tranzacțiile comerciale), probleme de plată anterioare, activitatea de împrumut anul trecut, Istoricul creditelor și datele de adrese (numai dacă există o cantitate mică de informații personale legate de credit).

  Anumite informații nu sunt stocate și nici luate în considerare la calcularea scorurilor, de ex. De exemplu: informații privind naționalitatea sau categoriile speciale de date cu caracter personal, cum ar fi originea etnică sau informații privind atitudinile politice sau religioase în conformitate cu articolul 9 DS-GVO.

  Afirmarea drepturilor în temeiul DS-GVO, deci z. B. inspecția informațiilor stocate la SCHUFA în conformitate cu articolul 15 DS-GVO, nu are nicio influență asupra calculului scorului.

  Punctajele transmise îi ajută pe contractori să ia decizii și să fie luate in calcul la gestiunea riscurilor acolo.

  Evaluarea riscurilor și evaluarea bonității sunt efectuate exclusiv de către partenerul de afaceri direct, deoarece numai acesta din urmă are numeroase informații suplimentare - de exemplu, dintr-o cerere de împrumut.

  Acest lucru se aplică chiar dacă se bazează numai pe informațiile și punctajele furnizate de SCHUFA.

  În orice caz, doar punctajul SCHUFA nu este un motiv suficient pentru a respinge un contract.

  Informații suplimentare privind evaluarea bonității sau detectarea faptelor evidente sunt disponibile la www.scoring-wissen.de.