Termeni și condiții generale de afaceriTermeni și condiții generale de afaceri
Termeni și condiții generale de afaceri
Cât de scurt posibil, atât de detaliat cât este necesar. Astfel vedeți totul dintr-o privire.

Termeni și condiții generale de afaceri

 1. Domeniul de aplicare
  Următorii Termeni și Condiții Generale de Afaceri și descrierea propriu-zisă a serviciilor sunt baza contractuală a tuturor actelor legale dintre skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Germania(fiind denumită în continuare „skyDSL“) și client pentru furnizarea de servicii „skyDSL“, „satConnect“ și „Bo & Mia“ (denumite în continuare împreună „Servicii“ și separat „Serviciul) și de servicii adiționale referitoare la aceastea și vânzarea de bunuri. Anumite oferte pot fi supuse anumitor condiții speciale ce sunt prioritare acestor termeni și condiții generale de afaceri sau care completează termenii și condițiile generale de afaceri. Termenii și condițiile impuse de client ce deviază din acești termeni și condiții generale nu se vor aplica.
 2. Încheierea contractului
  Ofertele de pe site-ul skyDSL sunt fără angajament. Prin intermediul comenzii, ce poate de exemplu să fie făcută direct pe site-ul skyDSL, clientul se angajează să accepte o ofertă de încheiere a unui contract obligatoriu cu skyDSL pentru serviciile comandate. O confirmare de primire a comenzii trimisă de către skyDSL nu constituie o acceptare a ofertei. skyDSL poate confirma oferta clientului în decurs de 5 zile de la comandă prin trimiterea unui mesaj de confirmare a comenzii. În momentul primirii confirmării comenzii contractul intră în vigoare.
 3. Activarea serviciului, livrarea bunurilor
  1. În scopul activării serviciilor, skyDSL vă pune la dispoziție datele de acces pentru utilizarea serviciilor și data la care serviciile sunt activate. Activarea are loc în maxim 20 de zile de la încheierea contractului.
  2. Bunurile comandate vor fi trimise în maxim 10 zile lucrătoare de la încheierea contractului și în funcție de durata transportului, aceastea vor fi livrate în maxim 20 de zile lucrătoare de la încheierea contractului.
 4. Condiții de plată, taxe suplimentare pentru servicii adiționale
  1. Taxele lunare și ratele fixe se plătesc lunar în avans. Alte cheltuieli, în special taxele de conectare, sunt - dacă nu se convine altfel - scadente după serviciu în fiecare lună. Taxele de serviciu sunt, cu excepția cazului în care este convenită o dată anterioară, scadente la sfârșitul celor cinci zile lucrătoare de la data emiterii facturii.
  2. Facturile vor fi puse la dispoziția clientului electronic în spațiul pentru clienți. În cazul în care clientul dorește să primescă factura prin poștă, skyDSL are dreptul să perceapă o taxă de 2,50 EUR pe factură.
  3. Pentru anumite servicii, care sunt enumerate în lista onorariilor skyDSL, skyDSL percepe taxe suplimentare. O listă de prețuri generală, accesibilă, completă și validă este disponibilă la www.skydsl.eu/ro-CH/Partener/Internet-prin-satelit/info/worthknowing/paymentcondition. Atunci când un client folosește un serviciu listat în această listă și dacă nu se convine altfel, clientul este obligat să plătească suma menționată în lista actuală de onorarii.
 5. Plata întârziată, blocarea accesului
  1. În cazul blocării accesului din cauza plății întârziate, clientul rămâne obligat de a plăti taxele aferente perioadei în care accesul i-a fost blocat.
  2. Dacă clientul are restanțe la plata sumelor datorate care justifică blocarea și un avertisment de la skyDSL nu aduce rezultate, skyDSL are dreptul să rezilieze contractul fără notificare, dintr-un motiv important.
  3. Dacă clientul are dreptul la o reducere extraordinară a taxei pentru un motiv important după un avertisment anterior care nu a dat roade, nu va exista blocare dacă este îndeplinită condiția ca toate celelalte taxe, care nu sunt afectate de dreptul la reducere, să fi fost plătite în mod corespunzător. Ca motive importante pentru client sunt abaterile în mod continuu sau regulat de la caracteristicile garantate ale produsului. În cazul în care, în ciuda abaterii de la caracteristicile garantate ale produsului, părțile continuă contractul și nu îl reziliază, dreptul de a reduce taxa expiră odată cu prelungirea contractului dar nu mai târziu de 3 luni.
 6. Drepturi cu privire la bunurile defecte livrate
  1. În cazul livrării bunurilor există o lege cu privire la dreptul la garanție pentru defecte.
  2. Clientul se obligă să înștiințeze skyDSL în scris cu privire la defectele descoperite și să pună la dispoziția skyDSL toate detaliile necesare pentru a identifica defectul și cauzele sale.
  3. skyDSL va remedia defectele la alegerea sa, prin reparare sau înlocuire. Dacă skyDSL decide în favoarea unei înlocuiri, veți primi dispozitivul de înlocuire în mod regulat în decurs de 2 săptămâni. În unele regiuni poate dura mai mult din cauza condițiilor regionale. În cazul în care producătorul nu poate livra imediat, timpul de livrare va fi amânat corespunzător. 
  4. În cazul în care clientul primește părți înlocuitoare în schimbul bunurilor defecte, acesta se obligă să trimită prompt bunurile defecte înapoi. Clientul va primi de la skyDSL un număr RMA (Return Material Authorization) pe care trebuie să îl aplice pe pachetul în care trimite bunurile înapoi.
  5. În cazul în care bunurile reclamate nu se află în garanție și dacă clientul este vinovat pentru solicitarea nejustificată a pretențiilor de garanție, firma skyDSL este îndreptățită să factureze clientului costurile rezultate ca urmare a verificării bunurilor trimise înapoi de către client.
 7. Obligațiile skyDSL
  1. Cererile de despăgubiri pentru încălcarea îndatoririlor și pentru prejudicii și cererile de rambursare a cheltuielilor sunt excluse atât împotriva SkyDSL precum și a agenților și a asistenților acestora.
  2. Această limitare a obligațiilor nu este valabilă în cazul în care prejudiciul a fost cauzat în mod intenționat sau din neglijență gravă și cu încălcarea obligațiilor contractuale, obligații contractuale a căror îndeplinire duce la o execuție corectă a contractului și a căror nerespectare de către semnatar pune în pericol atingerea scopurilor contractuale. De asemenea, nu se aplică în cazul daunelor rezultate din afectarea vieții, integrității corporale sau a sănătății, în cazul în care SkyDSL este responsabil pentru încălcarea drepturilor. Limitarea nu se aplică în cazul daunelor bazate pe lipsa unei proprietăți garantate sau pentru care este prevăzută o obligație în temeiul Legii privind răspunderea pentru produs.
  3. În scopul aplicării Legii Telecomunicațiilor (TKG), prevederile și limitările referitoare la obligații prevăzute în § 44a TKG rămân neafectate.
  4. skyDSL nu își asumă responsabilitatea în niciun fel pentru degradarea calității serviciilor satelitare și a serviciilor de telefonie mobilă din cauza vremii precum și calitatea transmisiei de date, orele de acces, posibile restricții la accesul terestru sau la rețele satelitare și/sau servere conectate la internet.
 8. Obligațiile clientului:
  1. Clientul are următoarele obligații:
   • în momentul efectuării comenzii să pună la dispoziție date complete și reale și să-și păstreze datele contractuale actualizate de exemplu punând la dispoziția skyDSL posibilele schimbări survenite,
   • să își protejeze datele de acces cu mare atenție și să nu le pună la dispoziție unor părți terțe. În situația în care clientul observă sau presupune că datele de acces sunt expuse, acesta se obligă să anunțe skyDSL imediat,
   • să plătească orice sume de bani ce survin din folosirea neautorizată a conexiunii de către părți terțe, în cazul în care clientul este responsabil pentru aceastea,
   • să nu afecteze, schimbe sau deterioreze rețeaua skyDSL sau alte rețele,
   • să nu folosească serviciile de telecomunicații ale skyDSL (în special serviciile de internet) pentru a le oferi mai departe în schimbul unei plăți sau ajutor sau să le intermedieze, iar atâta timp cât clientul este privat, să nu le folosească în scopuri comerciale, 
   • să nu folosească serviciile de internet de la skyDSL pentru pregătirea serviciilor comerciale ale părților terțe, ce permit accesul unui număr neclar de utilizatori sau a unei grupe de utilizatori la o rețea wireless (în special servicii de Hotspot), sau să pună la dispoziția părților terțe datele de acces la internet permițându-le furnizarea de servicii.
  2. Clientul este informat explicit că datele transmise pe internet pot fi neprotejate și că acesta trebuie să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a își transfera datele cât de sigur posibil, spre exemplu să-și protejeze PC-ul de eventuale pericole terțe.
  3. Clientul este obligat să se asigure că datele postate sau / și transferate de acesta, precum și comportamentul său în timpul folosirii serviciilor, nu violează legea aplicabilă.
  4. Clientul este obligat să raporteze imediat orice neajunsuri legate de abateri în serviciile furnizate de către skyDSL raportat la descrierea serviciilor. Acest lucru se aplică în special în cazul abaterilor care oferă clientului posibilitatea de a depune o reclamație în temeiul legislației naționale sau al unui regulament al Parlamentului European. Reclamațiile pot fi informale, dar acestea trebuie întotdeauna să fie facute in scris laskyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Germania și să includă în special numele persoanei sau a companiei ce are calitatea de client, adresa de reședință permanentă, sediul social sau locul de desfășurare a activității, numărul contractului și, dacă este cazul, adresa locației unde sunt furnizate serviciile de către skyDSL. Dacă reclamațiile nu sunt comunicate imediat, dreptul clientului de a reclama și / sau drepturile asociate pot expira. Acesta se întâmplă de obicei după 2 luni în cazul reclamațiilor legate de corectarea facturilor.
   Dacă skyDSL nu dă curs unei reclamații depuse în privința facturării prețurilor serviciilor sau legat de un serviciu care urmează să fie furnizat, clientul are dreptul să depună o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau la autoritatea de telecomunicații responsabilă.
 9. Restricții de utilizare, securitatea și managementul traficului
  1. Clientului îi este interzis să:
   • transmită viruși, reclame inadecvate (spam), scrisori în lanț sau mesaje jignitoare sau dăunătoare prin serviciul de internet,
   • transmită informații cu conținut ilegal sau imoral sau să intre pe internet și să facă referire la astfel de informații,
   • folosească accesul la internet pentru operarea unui server și / sau pentru crearea de rețele permanente sau conectarea unor locații sau a unor instalații de telecomunicații,
   • folosească accesul la internet pentru scanarea unui sistem de operare și / sau de rețea (de scanare), precum și monitorizarea neautorizată a fluxurilor de trafic de date, fără acordul proprietarului,
   • creeze conexiuni prin intermediul cărora clientul sau o parte terță să primească recompense (de exemplu recompense pentru apeluri la numere de chat sau publicitate) prin conexiune și / sau pe durata conexiunii,
   • creeze conexiuni ce nu au scopul unei comunicații directe cu un alt participant, doar scopul stabilirii conexiunii sau / și durata conexiunii.
  2. În cazul unui deranjament major sau în cazul în care infrastructura sau mecanismul de funcționare sunt puse în pericol de către client, skyDSL are dreptul de a lua imediat măsuri tehnice pentru a asigura operarea fără probleme.
  3. Clientul trebuie să aprobe schimbările automate efectuate de către skyDSL la software-ul modemului satelitar utilizat de către client.
  4. skyDSL are dreptul să întrerupă temporar serviciul, limitând durata parțial sau complet atâtat timp cât este necesar din motive de siguranță publică, din cauza reglementărilor legale, securitatea funcționării rețelei, menținerea integrității rețelei, a vieții private sau din motive operaționale sau de lucru  tehnic necesare.
  5. În măsura în care skyDSL detectează încă incidente de securitate (de exemplu, prin monitorizarea rețelei), skyDSL va minimiza impactul printr-un răspuns prompt din partea angajaților săi. Dacă un răspuns necorespunzător al furnizorului la incidente de securitate duce la daune pentru client, acesta are dreptul la despăgubiri în măsura permisă de lege, în măsura în care skyDSL este responsabilă pentru daune.
  6. Măsurile de management al traficului aplicate nu au impact asupra confidențialității clientului și asupra protecției datelor lor personale.
 10. Durata și rezilierea contractului
  1. Durata contractului începe cu activarea serviciului, în conformitate cu clauza 3.1. ( "Activarea serviciului").
  2. Dacă un termen minim a contractului nu a fost stabilit, contractul se încheie pe o perioadă nedeterminată. Contractul poate fi reziliat cu o perioadă de 4 săptămâni înainte de data expirării lunii contractuale.
  3. Dacă nu este prevăzut un termen minim contractual, după expirarea contractului, acesta  se prelungește automat pentru încă 12 luni, în cazul în care contractul nu a fost reziliat cu o perioadă de 4 săptămâni înainte de sfârșitul perioadei contractuale.
  4. Opțiunile adiționale comandate pot fi reziliate în conformitate cu termenii și condițiile referitoare la opțiuni. Prin rezilierea serviciului contractului standard, se termină și obligațiile contractuale referitoare la opțiunile adiționale.
  5. Dreptul părților la reziliere extraordinară din motive importante și un avertisment de plată anterior fără rezultate rămâne neafectat. Ca motive importante pentru client sunt abaterile în mod continuu sau regulat de la caracteristicile garantate ale produsului. Ca motive importante pentru skyDSL sunt încălcările de către client a sarcinilor care îi revin în conformitate cu acești termeni și condiții privitor la obligațiile contractuale și încălcări ale dreptului penal sau a altor legi aplicabile. În cazul în care skyDSL reziliază contractul fără preaviz din motive pentru care clientul este responsabil, skyDSL are dreptul la daune-interese pentru neexecutarea contractului. Aceastea includ și daune apărute deoarece contractul nu a putut fi desfășurat pe durata convenită inițial.
  6. Contractarea de servicii de către respectivele părți terțe (în special, de catre operatorii de rețea și de sateliti), pe care skyDSL le folosește să-și îndeplinească obligațiile față de client, din motive independente de skyDSL, acordă dreptul companiei  skyDSL de a efectua o reziliere extraordinară, atunci când obținerea de altfel de servicii de la părți terțe este posibila pentru skyDSL doar prin efectuarea unor cheltuieli imposibile sau disproporționate. skyDSL are de asemenea dreptul de a anula fără preaviz, în cazul în care au loc schimbări fundamentale, nerezonabile din punct de vedere economic ale standardelor tehnice sau juridice de furnizare a serviciile convenite. skyDSL va informa clientul cu privire la acest lucru imediat și eventual îi va înapoia acestuia, dacă este cazul, taxele de bază pentru serviciile neconsumate în luna curentă.
 11. Echipamente terminale, privilegiul restului de preț
  1. În situația în care, pe durata contractului, echipamentele terminale (ex: modemul satelitar sau antena satelitară) îi sunt încredițate clientului pentru folosință (chirie), aceste echipamentele rămân proprietatea skyDSL. Clientul este obligat să manevreze echipamentul închiriat cu grijă. La încheierea perioadei contractuale clientul trebuie să returneze pe costul și răspunderea sa echipamentul închiriat la skyDSL. Pentru defectele echipamentelor furnizate ce apar în timpul perioadei de închiriere și care nu se datorează manevrării necorespunzătoare, skyDSL va tratata responsabilitatea în conformitate cu prevederile legale. Înlocuirea unei piese stricate sau distruse ce face parte din echipamentul închiriat se efectuează la cerere iar atâta timp cât skyDSL nu este răspunzătoare pentru daune, pe cheltuiala clientului.
  2. În situația în care, pe durata contractului, clientul închiriază un echipament, acesta rămâne proprietatea skyDSL. Clientul este obligat să manevreze echipamentul închiriat cu grijă. La încheierea perioadei contractuale clientul trebuie să returneze pe costul și răspunderea sa echipamentul închiriat la skyDSL. Responsabilitatea pentru defectele echipamentului furnizat ce apar în timpul perioadei de închiriere și care nu se datorează manevrării necorespunzătoare, este tratată pe cale legală de către skyDSL. O datorie de garanție de culpă (§ 536 alin. 1, caz 1 BGB) este exclusă.
  3. În cazul în care clientului i se pune la dispoziție un echipament terminal în mod gratuit și pentru o perioadă lungă de timp ca urmare a produsului ales, echipamentul devine proprietatea clientului. skyDSL acceptă în acest caz, răspunderea pentru defecte, în conformitate cu punctul 6.
  4. În cazul vânzării de echipamente către clienți, skyDSL rămâne proprietarul acestor echipamente până în momentul în care acestea sunt achitate în întregime.
  5. Toate drepturile la o cartelă SIM predată, inclusiv acordarea de drepturi de folosire de către skyDSL pe software-ul de pe cartela SIM aparțin skyDSL. Din cauza modificărilor tehnice skyDSL are dreptul de a schimba cartela SIM cu un card înlocuitor.
  6. După încheierea contractului și dacă clientul și-a achitat integral obligațiile față de skyDSL, dispozitivele finale folosite la conexiunea skyDSL și care sunt în proprietatea clientului vor fi deblocate.
 12. Modificări ale Termenilor și Condițiilor Generale de Afaceri și a Descrierii Serviciilor
  1. skyDSL are dreptul să modifice Termenii și Condițiile Generale de Afaceri atâta timp cât prevederile relațiilor contractuale nu sunt afectate și atâta timp cât aceste schimbări sunt necesare pentru adaptarea la procesul de dezvoltare, schimbări ce nu au fost prevăzute la încheierea contractului și a căror neluare în considerare poate afecta puternic echilibrul relațiilor contractuale. Schimbări necesare sunt în mod special acele schimbări legate de tipul și scopul serviciilor furnizate prin contract și durata contractului, inclusiv prevederile cu privire la rezilierea contractului.
  2. Descrierea serviciilor poare suferi modificări în cazul în care acest lucru este necesar din motive justificate, prin aceastea clientul nefiind pus într-o postură proastă (de exemplu păstrarea sau îmbunătățirea funcționalităților) în legătură cu descrierea produselor incluse în momentul încheierii contractului și nu deviază în mod semnificativ de la acestea. Inovațiile tehnice sunt un motiv întemeiat în cazul în care acestea afectează serviciile furnizate sau în cazul în care părți terțe, de la care skyDSL primește servicii în avans necesare pentru furnizarea serviciilor, își schimbă oferta de servicii.
  3. Schimbările intenționate la Termenii și Condițiile Generale de Afaceri sau la Descrierea Serviciilor vor fi aduse la cunoștința clienților în formă scrisă cu cel puțin 30 de zile înainte de a intra în vigoare. Aceste modificări aduse la cunoștința clientului sunt considerate acceptate în cazul în care clientul nu obiectează, în scris, specificând numărul de client, cele comunicate în termen de 30 de zile de la acomunicare. În cazul în care clientul obiectează o modificare, această modificare nu se va aplica pentru acel client iar skyDSL va putea rezilia contractul cu acesta, pe parcursul perioadei contractuale. În acest caz, skyDSL va anunța clientul în ceea ce privește modificarea.
 13. Dispoziţii finale
  1. Pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale, skyDSL poate colabora cu părți terțe.
  2. Clientul poate transfera drepturi și obligații unei părți terțe în temeiul prezentului acord, doar cu acordul prealabil scris al skyDSL. Consimțământul poate fi refuzat numai dintr-un motiv obiectiv.
  3. Relația contractuală dintre părți este supusă legii Republicii Federale Germania. Dispozițiile Convenției de vânzări ONU (CIVM) nu se aplică. În cazul în care clientul este un consumator, dispozițiile obligatorii de protecție a consumatorilor sunt de asemenea aplicabile, cele care sunt în vigoare în statul în care clientul își are reședința, atâta timp cât acestea protejează clientul în continuare.
  4. În cazul în care clientul este un comerciant, persoană juridică de drept public sau a unui fond special de stat, locul de jurisdicție pentru toate conflictele ce reies din relația contractuală este Berlin-Reinickendorf, Republica Federală Germania. Cu toate acestea skyDSL poate da în judecată clientul în jurisdicția sa generală.


skyDSL Europe B.V., Statut: 11 iulie 2022