Satelitný internet so skyDSL2+

skyDSL2+ to širokopásmový internet cez satelit pre všetkých, ktorý nemajú prístup k rýchlemu internetu! skyDSL2+ je internetové pripojenie dostupné celoplošne v celej Európe!

S obojsmerným internetovým prístupom cez skyDSL2+ sú dáta vysielané aj prijímané priamo cez satelit. Všetko, čo potrebujete je satelitná anténa s integrovaným vysielacím a odosielacím modemom, ako aj príslušný modem.
 

A tak to funguje:

Užívateľ zadá webovú adresu, napríklad www.skydsl.eu, v okne svojho prehliadača. Táto dátová požiadavka je prevedené modemom, dekódovaná a odoslaná cez satelitné antény na satelit.||Zo satelitu, je žiadosť o dáta prenesú na pozemnú stanicu.||Pozemná stanica získa požadované dáta z internetu a vysiela ich späť na satelit.||Satelit prenáša dáta užívateľovi: od satelitnej paraboly cez modem, kde sú dekódované priamo do webového prehliadača.
Tak jednoducho funguje rýchle surfovanie pomocou obojsmerného satelitného internetu skyDSL2+! Vhodnú tarifu nájdete na hier.

Viac informácií o technológii sky DSL, zmluvných podmienkach a technických požiadavkach nájdete pod FAQ.

 
  
Súkromný zákazníci
Firemní zákazníci
Partner