Vitajte v skyDSL!Vitajte v skyDSL!
Vitajte v skyDSL!
Tešíme sa na Vašu návštevu a Váš záujem o nás, naše produkty a služby. Radi Vám poskytneme ďalšie informácie!

Impressum

Adresa pre doručenie materiálu:

skyDSL Deutschland GmbH
Waldstr. 86 - 90
13403  Berlin
Nemecko

Firemná adresa:

skyDSL Deutschland GmbH
Waldstr. 86 - 90
13403  Berlin
Nemecko

skyDSL Deutschland GmbH:

Riaditeľ: Jan Hesse
Obchodný register: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 89362 B
UST-IdNr./VAT No.: DE 217 619 331
Číslo registrácie podľa § 6 TKG: 03/089

Spolková agentúra pre siete elektriny, plynu, telekomunikácií, pôšt a železnice
Tulpenweg 4
53113 Bonn
Nemecko

Web:

www.skydsl.eu

Odvolanie

skyDSL Deutschland GmbH spravuje obsah týchto internetových stránok s veľkou starostlivosťou a zaisťuje, že sú pravidelne aktualizované. Údaje slúžia len pre všeobecné informácie a nie sú náhradou za individuálne poradenstvo.

skyDSL Deutschland GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií na týchto stránkach alebo za nepretržitý prístup. Pri webových odkazoch (linky) na webové stránky tretích strán nenesie skyDSL Deutschland GmbH žiadnu zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok.

Aktiváciou odkazov opúšťate informačnú ponuku skyDSL Deutschland GmbH. Pre tretie strany môžu platiť rôzne nariadenia, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov. Okrem toho skyDSL Deutschland GmbH odmieta zodpovednosť za služby - a to najmä pri sťahovaní súborov k dispozícii na webových stránkach skyDSL Deutschland GmbH.

© Copyright

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvuk, animácie a videozáznam, aj ich usporiadanie na skyDSL webovej stránke sú chránené autorským právom a ďalšími zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Obsah týchto webových stránok nesmie byť pre komerčné účely kopírovaný, šírený, upravovaný či sprístupňovaný tretím stranám. Niektoré stránky tiež obsahujú obrázky, ktoré podliehajú autorskému právu tretej strany.