Čo je LTE a digitálna dividenda vo vidieckych oblastiach?

Počiatočná rýchlosť budovania sietí LTE klesá. V najbližších rokoch bude existujúca infraštruktúra prestavená na LTE/4G. To umožní ponuku šírky pásma až 50 Mbit s. V skutočnosti sa to ale dotkne len malého zlomku vidieckych oblastí. V týchto je plánovaná šírka pásma do 3 Mbit/s. Koľko z toho bude v budúcnosti realizované je stále vo hviezdach. Bez možnosti využitia frekvencií digitálnej dividendy, by bol rozsah nových sietí LTE a teda dostupnej šírky pásma ešte oveľa nižší. Všade, kde teda nebudú frekvencie digitálnej dividendy k dispozícii, bude skutočná dostupná šírka pásma výrazne nižšia.

Satelitný internet je na rozdiel od LTE už dnes dostupné všade. Okrem toho nie je šírka pásma závislá od miesta inštalácie. Vsaďte teda na spoľahlivú technológiu a informujte sa o našich  DSL tarífách cez satelit.
 
  
Súkromný zákazníci
Firemní zákazníci
Partner