Máme pre vás správny tarifuMáme pre vás správny tarifu
Máme pre vás správny tarifu
Na vidieku alebo v meste, rodiny, jednotlivci, mladí ľudia alebo starší občania, každý u nás nájde správne pripojenie k internetu.

maximálny príjem dát

Maximálny príjem dát určuje, ako rýchlo budú dáta prenášané z internetu na vás. Čím väčšia je hodnota, tým rýchlejšie budú dáta prenášané. Týmto sa znižuje čakacia doba na webových stránkach. Niektoré aplikácie sú k dispozícii len pri vysokých prenosových rýchlostiach. Nízkej rýchlosti prenosov dát môže napr. Znížiť kvalitu mediálnych prenosov (hudba a video) alebo rušiť. Pokryť špičkový výkon, rýchlosť prenosu dát zo zvoleného tarifu by mala byť násobkom priemerného použitie.
12
Mbit/s
18
Mbit/s
voliteľné 
skyDSL2+ Doma S
24
Mbit/s
75
Mbit/s
voliteľné 
skyDSL2+ Doma M
40
Mbit/s
75
Mbit/s
voliteľné 
skyDSL2+ Doma L

maximálne odosielanie dát

Maximálny prenos dát určuje , ako rýchlo môžu byť dáta prenášané na internete. Čím väčšia je hodnota, tým rýchlejšie bude dáta prenášané. Takto sa znížuje čakacia doba pri odosielaní e-mailov a fotiek. Zásielka údajov dátovo náročné aplikácie, ako je video alebo s vysokým rozlíšením fotografie vyžaduje zodpovedajúco vysoké prenosové rýchlosti. Pokryť špičkový výkon, rýchlosť prenosu dát zo zvoleného tarifu by mala byť násobkom priemerneho využitia.
2
Mbit/s
skyDSL2+ Doma S
1
Mbit/s
6
Mbit/s
voliteľné 
skyDSL2+ Doma M
2
Mbit/s
6
Mbit/s
voliteľné 
skyDSL2+ Doma L

Objem dát

Akýkoľvek prevod z Internetu generuje objem dát. Hudbu, videá a rozsiahle weby generujú zodpovedajúcim spôsobom veľké objemy dát. Ak zvolený tarif nezahŕňa neobmedzené množstvo dát, môže  tarif s objemom dát inklusive byť lacná alternatíva. Vzhľadom k tomu, podľa spotreby vrátane objemu dátovej služby je k dispozícii buď za poplatok alebo so zníženou rýchlosťou prenosu dát, by mal byť v tomto prípade použitý mesačný objem dát známe. 
15
GB
24
GB
voliteľné 
skyDSL2+ Doma S
neobmedzené
Objem dát
skyDSL2+ Doma M
neobmedzené
Objem dát
skyDSL2+ Doma L

Minimálna zmluvná viazanosť

Minimálna doba zmluvy definuje ,  ako dlho budete musieť použiť určitú tarifu po podpise zmluvy. Kratšie minimálne zmluvné obdobie ponúkajú väčšiu flexibilitu. Zmluvy bez minimálneho trvania  sú optimálne.
žiadne

Minimálna zmluvná viazanosť

skyDSL2+ Doma S
žiadne

Minimálna zmluvná viazanosť

skyDSL2+ Doma M
žiadne

Minimálna zmluvná viazanosť

skyDSL2+ Doma L

Garancia vrátenia peňazí

Záruka vrátenia peňazí vám dáva možnosť výrobok alebo službu v stanovenej lehote otestovať. Ak nie ste spokojný dostanete svoje peniaze späť. Užívateľský poplatk sa v tomto prípade upúšťa.
Áno
Garancia vrátenia peňazí
skyDSL2+ Doma L

bezplatné odoslanie

Objednaj si zároveň so svojim novým internetovým pripojením tiež hardvér a odoslanie hardvéru bude pre teba ako člena Klubu skyDSL zadarmo.

1690
 
mesačne 
základný poplatok 
skyDSL2+ Doma S
Informujte sa terazobjednať
29901990
v prvom mesiaci 
mesačne 
základný poplatok 
skyDSL2+ Doma M
Informujte sa terazobjednať
34901990
na 3 mesiacov 
mesačne 
základný poplatok 
skyDSL2+ Doma L
Informujte sa terazobjednať

Všetky sky DSL2+ tarify obsahujú:

Áno
 
Prísľub šírky pásma
Áno
 
ACM
Áno
 
technológia Spot-Beam
Áno
SEPA inkaso 
debet zdarma
30
dni 
Výpovedná lehota