Vaša zmluva stručne a jasne vysvetlenáVaša zmluva stručne a jasne vysvetlená
Vaša zmluva stručne a jasne vysvetlená
Nájdite odpovede na bežné otázky týkajúce sa zmluvy. Ak nemôžete nájsť žiadne informácie na Vašej otázku, zavolajte nám. Sme radi, že sme tu pre vás!

Často kladené otázky k zmluve so skyDSL

Tu nájdete informácie k najčastejšie kladeným zmluvným otázkam: objednávka, faktúry, tarify, zmluva.Odpovede na tému Objednávka

Na koho sa môžem obrátiť, ak som zadal nepsrávnu adresu doručenia?

V prípade, že ste pri registrácii omylom zadali zlú adresu, obráťte sa na našu zákaznícku linku alebo nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára na našich webových stránkach, kde nám napíšete správnu doručovaciu adresu. Vaše číslo zákazníka  resp. číslo objednávky nájdete v emailovom potvrdení objednávky.
hore
 

Môžem si skyDSL objednať aj bez hardvéru?

skyDSL si môžete objednať aj bez hardvéru. Na hardvér zakúpený inde neposkytujeme žiadnu záruku. 
hore
 

Na koho sa môžem obrátiť, keď dodávka hardvéru skyDSL2+ nedorazí?

V prípade, že  Vám skyDSL hardvér nie je doručený v stanovenej lehote, obráťte sa na našu zákaznícku linku alebo nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára na našich webových stránkach, kde nám napíšete správnu doručovaciu adresu. Uvedťe prosím Vaše číslo zákazníka,  resp. číslo objednávky, ktoré nájdete v emailovom potvrdení objednávky.
hore
 

Ako si môžem skyDSL objednať?

Najjednoduchšie si skyDSL objednáte okamžite online. Môžete však aj telefonicky na čísle  Zákaznícka linka.
hore
 

Ako rýchlo môžem používať skyDSL2+?

Po zadaní objednávky obdržíte potvrdenie objednávky e-mailom. V potvrdení objednávky nájdete tiež dátum aktivácie svojho skyDSL2 + pripojenia, zvyčajne do siedmich dní od objednávky. skyDSL budet môcť používaž až od tohto dátumu. Hardvér Vám bude zaslaný v priebehu nasledujúcich dní prostredníctvom DHL alebo GLS.

Na zásielkovom liste nájdete svoje osobné  Číslo sky. S týmto osobným Číslom sky sa môžete  prvýkrát prihlásiť vo svojej zákazníckej zóny na www.skyDSL.de.  Svoje Číslo sky si prosím uschovajte!
hore
 

Ako rýchlo mi bude hardvér doručený?

Doručovacia lehota skyDSL hardvéru je spravidla 3-7 pracovných dní.
hore
 

Odpovede na tému

Faktúra

Z čoho pozostáva moja faktúra?

Faktúra sa skladá z jednorázových a mesačných poplatkov.
Jendorázové sú napr. spýtal sa náklady na aktivačný poplatok, náklady na objednaný hardvér a náklady na prepravu.
Podľa  vybranej tarify je fakturovaný základný poplatok skyDSL na mesačnej báze.
Základné poplatky sú fakturované v predstihu.
Poplatky za pripojenie  VoIP budú fakturované v nasledujúcom mesiaci.
hore
 

Aké mám možnosti platby?

Ako zákazník skyDSL môžete mať jednorazové a mesačné poplatky účtované prostredníctvom postupu SEPA inkasa bez ďalších poplatkov. V závislosti od vybranej tarify skyDSL ponúkame aj možnosť platiť kreditnou kartou (VISA, EuroCard/MasterCard) alebo PayPal. V závislosti od spôsobu platby môžu byť za to účtované poplatky. Od týchto transakčných poplatkov sa upúšťa, ak sa rozhodnete pre tarifu vrátane prémiovej možnosti.
hore
 

Odpovede na tému

Tarify

Ktorý balík skyDSL mi bude najlepšie vyhovovať?

To závisí od Vašich užívateľských internetových návykov. Pracovníci našej Zákazníckej linky ochotne zodpovedajú Vaše otázky k produktu a tarifám, aby ste si mohli vybrať skyDSL balíček vyhovujúci Vašim potrebám. Aj na našich webových stránkach Vám pomôže pri hľadaní  správneho balíka skyDSL.
hore
 

Odpovede na tému Zmluva

Ako a kedy môžem vypovedať moju zmluvu so skyDSL?

Výpoveď zmluvy musí byť doručená aspoň jeden mesiac pred uplynutím zmluvného obdobia v písomnej forme (poštou, faxom alebo pomocou kontaktného formulára) našemu zákazníckému oddeleniu. 
Viac informácií možno nájsť vo Obchodných podmienkach.
hore
 

Ako je možné, že skyDSL ponúka svoje služby bez Fair-Use-Policy?

Fair Use Policy je opatrenie, pri ktorom poskytovateľ určí, že po po určitej intenzite užívania pripojenia (zvyčajne po prečerpaní určitého množstva dát), je používanie pripojenia možné iba v obmedzenej iere (zvyčajne znížením dostupnej šírky pásma). K tomu je Fair-Use-Policy vždy aplikovaná naviac k opatreniu Contention-Ratio, kvôli obmedzeniu dátového objemu jen. zákazníkov - v záujme zachovania definovanej kvality služieb všetkých zákazníkov. Tým je napríklad v oblasti mobilných komunikácií (LTE) v závislosti na tarife od určitého objemu dát, pripojenie redukované obvykle na UMTS (max. 384 kbit/s).
skyDSL však ponúka svoje spojenie výlučne s príslušným Contention-ration pre určitú cieľovú skupinu (súkromní zákazníci, obchodné firmy)  a vzdáva sa aplikovania Fair-Use-Policy. To je možné pomocou klasifikácie zákazníkov (viď "Pool" a „Contention-Ratio“).
hore
 

Čo znamenajú výrazy "Pool" a "Contention- Ratio" v súvislosti s dostupnosťou skyDSL/skyDSL2+?

Na rozdiel od pevného pripojeniasa fungujú naše pripojenia určené pre firemných zákazníkov, resp. privátnych zákazníkov na základe Contention-Ratio. Zatiaľ čo pevné pripojenie poskytuje  užívateľom trvalo vybranú šírku pásma napr. 20 Mbit/s pričom môže za mesiac prečerpať napr. 6.000 GB, pri Contention-Ratiov pomere 1:1 majú viacerí zákazníci spoločne k dispozícii danú šírku pásma. Tento prístup je bežný, nakoľko nie všetci zákazníci sú aktívni súčasne s ostatnými. pri Contention-Ratio v pomere 1:50, majú 50 zákazníci spoločne k dispozícii 6000 GB z 20 Mbit/s pripojenia za mesiac. Vzhľadom na to je jedn. zákazníkom k dispozícii v priemere 120 GB mesačne ("zmiešaný výpočet"). Jednotliví užívatelia budú využívať v závislosti na používateľskom správaní približne túto priemernú hodnotu. Okrem toho závisí aktuálna šírka pásma, kt. je k dispozícii aj od aktuálneho počtu aktávnych užívateľov v danom okamihu. So znížením kvality služieb je však nutné počítať, akonáhledôjde k nadmernému využitiu podielu z Contention-Ratio. Aktuálnu šírku pásma našich taríf, zverejňujeme ako jediný poskytovateľ internetu v reálnom čase v našom skyDSL Monitor.
Pri  "Poolingu" (využívaní Poolov - skupín) sú zákazníci zoskupený podľa určitých kritérií v spoločnom "Poole" . U skyDSL sú zákazníci prerozdelený napr. podľa technických kritérií ako lokalita, pokiaľ patria do jedného Spot-Beam alebo pod rovnaký satelitný transpondér. Ďaľším kritériom je rovaká tarifa. Navyše, klienti  s podobným užívateľským profilom sú priradený do jedného "Poolu". Vzhľadom k tomu je pomer Contention-Ratio dostupnej šírky pásma závislý na počte aktívnych užívateľov a  podobnosti zákazníkov Poolu vzhľadom na ich užívateľský profil. Pri vysokej  intenzite využitia terminálu je pravdepodobné, že bude dosiahnutá maximálna šírka pásma pripojenia.
hore
 

Existuje u Vás minimálna zmluvná viazanosť?

Minimálnu zmluvnü viazanosť nájdete v potvrdení objednávky. Zmluvná viazanosť bude po uplynutí stanovenej lehoty automaticky predĺžená.
hore
 

Do kedy môžem odstúpiť od zmluvy so skyDSL?

Zmluva so  skyDSL Deutschland GmbH môže byť odvolaná počas 2 týždňov od dátumu štartu. Pre podrobnosti viď  Obchodné podmienky, bod 1.2 ff.
hore