Od roku 1999 v popredí satelitné technológieOd roku 1999 v popredí satelitné technológie
Od roku 1999 v popredí satelitné technológie
Inovácia, kvalita, zameranie na zákazníka. Už viac ako 20 rokov sledujeme cieľ presvedčiť našich zákazníkov najlepšími službami.

Evolúcia skyDSL

Od roku 1999 je skyDSL je synonymom pre satelitný internet. Dobrý servis a vysoká kvalita sú hnacou silou pre trvalý rozvoj skyDSL. Neustálymi inováciami udivuje skyDSL  rok čo rok svojich zákazníkov vo viac ako 20 krajinách v Európe.
Zavedenie technológie Spot-Beam na trh

skyDSL ponúka so svojím novým skyDSL2+  doteraz najinovatívnejší satelit svojej generácie. KA-SAT predstavuje najvýznamnejší vývoj satelitného internetu.

KA-SAT ponúka svojou novátorskou technológiou Spot-beam evolúciu vo vývoj v oblasti poskytovania širokopásmového pripojenia k internetu v oblastiach, kde nie je žiadne pripojenie dostupné. Tam, kde boli dáta doteraz vysielané len sekvenčne (postupne) po celej Európe, umožňuje nová technológia Spot-beam na základe viacerých regionálnych Spot-beamov paralelný a nezávislý simultánny prenos dát. Takto je možné - v porovnaní s obvyklým celkovým výkonom satelitu - odstrániť doterajšie obmedzenia satelitného Internetu.

KA-SAT prináša nielen výhody v oblasti poskytovania širokopásmových služieb, ale tiež vďaka svojej výkonnosti a orbitálnej polohe umožňuje zároveň aj príjem televízie a internetu s anténami bežných rozmerov. Navyše je KA-SAT  už dnes nadimenzovaný pre rastúci dopyt po vyššej šírke pásma pri odosielaní dát a tým uspokojí potreby zákazníkov ai v budúcnosti.