Objednajte s istotouObjednajte s istotou
Objednajte s istotou
Nemáte príležitosť vidieť skyDSL2+ v akcii? Žiadny problém! Máte možnosť všetko skontrolovať, rovnako ako v obchode za rohom. Stačí si objednať a začať.

Stornovacie podmienky

 1. Pokyny pre zrušenie zmluvy o službách

  Právo odstúpiť od zmluvy

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

  Obdobie zrušenia je štrnásť dní od dátumu uzatvorenia zmluvy.

  Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás kontaktovať(skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Nemecko, Tel.: 02/333 250 13, Fax: +49 30 590086 601, E-Mail: revocation@skydsl.sk) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napríklad listu zaslaného poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.

  Ak chcete zachovať lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí vám poslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím ochrannej lehoty.

  Dôsledky zrušenia

  Ak zrušíte túto zmluvu, uhradíme všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vznikajúcich z iného druhu doručenia, ktoré ste si vybrali, než je najvýhodnejšia štandardná dodávka, ktorú ponúkame) do štrnástich dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení tejto zmluvy. Na takéto splatenie použijeme rovnaké platobné prostriedky, ako ste použili pri pôvodnej transakcii, ak ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade Vám nebudeme účtovať žiadne poplatky za tieto splátky.

  Ak ste požiadali o to, aby boli služby začaté počas doby zrušenia, zaplatíte nám primeranú sumu rovnú podielu služieb, ktoré sme už poskytli, až do oznámenia o uplatnení práva na zrušenie v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanovených v zmluve.

  Špeciálna poznámky

  Vaše právo na odvolanie vyprší predčasne, ak sme poskytli plne dlžnú službu a sme zahájili výkon služby len potom, čo ste dali svoj výslovný súhlas a súčasne potvrdili svoje vedomosti o tom, že stratíte vaše právo na zrušenie pri plnom plnení zmluvy.
 2. Storno podmienky pre dodanie tovaru

  Právo odstúpiť od zmluvy

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

  Obdobie storna je štrnásť dní odo dňa, kedy vy alebo tretia strana, ktorú ste vymenovali, ktorá nie je dopravcom, prevzala tovar.

  Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás kontaktovať(skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Nemecko, Tel.: 02/333 250 13, Fax: +49 30 590086 601, E-Mail: revocation@skydsl.sk) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napríklad listu zaslaného poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.

  Ak chcete zachovať lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí vám poslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím ochrannej lehoty.

  Dôsledky zrušenia

  Ak zrušíte túto zmluvu, uhradíme všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vznikajúcich z iného druhu doručenia, ktoré ste si vybrali, než je najvýhodnejšia štandardná dodávka, ktorú ponúkame) do štrnástich dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení tejto zmluvy.
  Môžeme odmietnuť splácanie, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz o vrátení tovaru, podľa toho, čo nastane skôr. Musíte nám vrátiť tovar okamžite alebo v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak odošlete tovar do konca obdobia 14 dní.


skyDSL Europe B.V., Stand: 13. júna 2014