Vitajte v skyDSL!Vitajte v skyDSL!
Vitajte v skyDSL!
Tešíme sa na Vašu návštevu a Váš záujem o nás, naše produkty a služby. Radi Vám poskytneme ďalšie informácie!

Impressum

Adresa pre doručenie materiálu:

skyDSL Europe B.V.
Waldstr. 86 - 90
13403  Berlin
Nemecko

Firemná adresa:

skyDSL Europe B.V.
Waldstr. 86 - 90
13403  Berlin
Nemecko

skyDSL Europe B.V.:

Riaditeľ: Jan Hesse
Obchodný register: Kamer von Koophandel Rijnland No. 28073593
DIČ: DE 814 085 184
 

Web:

www.skydsl.eu

Odvolanie

skyDSL Europe B.V. spravuje obsah týchto internetových stránok s veľkou starostlivosťou a zaisťuje, že sú pravidelne aktualizované. Údaje slúžia len pre všeobecné informácie a nie sú náhradou za individuálne poradenstvo.

skyDSL Europe B.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií na týchto stránkach alebo za nepretržitý prístup. Pri webových odkazoch (linky) na webové stránky tretích strán nenesie skyDSL Europe B.V. žiadnu zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok.

Aktiváciou odkazov opúšťate informačnú ponuku skyDSL Europe B.V.. Pre tretie strany môžu platiť rôzne nariadenia, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov. Okrem toho skyDSL Europe B.V. odmieta zodpovednosť za služby - a to najmä pri sťahovaní súborov k dispozícii na webových stránkach skyDSL Europe B.V..

© Copyright

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvuk, animácie a videozáznam, aj ich usporiadanie na skyDSL webovej stránke sú chránené autorským právom a ďalšími zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Obsah týchto webových stránok nesmie byť pre komerčné účely kopírovaný, šírený, upravovaný či sprístupňovaný tretím stranám. Niektoré stránky tiež obsahujú obrázky, ktoré podliehajú autorskému právu tretej strany.