skyDSL ZprávyskyDSL Zprávy
skyDSL Zprávy
Vedieť, čo je dôležité. Byť rýchlo, dobre a ľahko informovaný o najnovších správach z skyDSL.

Tlačové správy

Aktuálne

skyDSL překonává očekávání EU nabídkou internetu s rychlostí 50 Mbps do všech domácností do roku 2020

EU svůj vlastní cíl – rychlý pozemní internet do 100 % domácností se neuskuteční

 13. června 2018 - Mezinárodní poskytovatel komunikací skyDSL ve spolupráci s evropským telekomunikačním satelitním operátorem Eutelsat spustí dnes své nové a široce dostupné připojení s paušálním tarifem a rychlostí 50 Mbps. Touto nabídkou 100% pokrytí vysokorychlostním připojením dokonce i ve venkovských nebo odlehlých oblastech ve 20 evropských zemích skyDSL překonává své pozemní konkurenty.


„Toto je pro všechny regiony s nedostatečným nebo žádným připojením fantastická novina,“ prohlašuje Jan Hesse, ředitel skyDSL Group. „Obzvláště poté, co Evropský soudní dvůr uvedl ve své před několika dny zveřejněné zvláštní zprávě, že pokrytí rychlým připojením ve většině členských států je problematické a ve venkovských oblastech v polovině členských států Evropské unie nedosahuje ani 50 %. Cíle unie poskytnout všem obyvatelům přístup k rychlosti nad 30 Mbps nebude proto podle této zprávy pravděpodobně dosaženo.“


V posledních letech se internet stal nejenom základním běžným požadavkem v každé domácnosti, ale také nepostradatelným základním kamenem hospodářského a společenského rozvoje všech regionů. Všichni odborníci se shodují, že zajištění rychlého připojení a přístupu k internetu pro každého má zásadní význam pro trvalou mezinárodní konkurenceschopnost Evropy, a to také s přihlédnutím ke skutečnosti, že jinak by byly celé regiony postupně jejich obyvatelé opustili. To od politiků vyžaduje, aby vytvořili pobídky pro budoucí technický rozvoj, z kterého mohou skutečně těžit všichni obyvatelé.


Je očividné, že neexistuje reálný zájem ve venkovských oblastech instalovat rozvody optickými vlákny nebo na bázi xDSL. Výstavba a provoz jsou také drahé a ekonomicky nerentabilní a vynutily by si vysoké investice, které by nemohly mít a neměly v časech rychlého technického pokroku návratnost. Bez dalšího rozvoje bezdrátové techniky se uvede do pohybu cyklus, jehož důsledkem bude sociální vyloučení a zchudnutí obyvatel venkovských oblastí, které vzhledem k přesouvání zaměstnavatelů povede k nežádoucímu, ale nevyhnutelnému odlivu obyvatel do měst.


Ačkoliv satelitní internet dosud nedokáže plně konkurovat pozemní nabídce, je jediným reálným a udržitelným řešením budoucí dostupnosti kvalitního přístupu k internetu pro všechny obyvatele. Pouze satelitní technika ze své povahy rovnocenného přístupu pro všechny je moderním a demokratickým řešením, obzvláště vzhledem k tomu, že investice do infrastruktury na jednoho uživatele jsou již dnes nižší než u optiky nebo 5G.


Hlavně mladí lidé čím dále více spoléhají pouze na bezdrátové připojení. Proto lze předvídat, že investice do pozemní infrastruktury se budou do budoucna vyplácet čím dál méně. Mezinárodní projekty v satelitním sektoru současně ukazují, kudy se může technika ubírat. K významným technickým zlepšením bezdrátového připojení přes satelit přispějí satelity s nízkou a střední oběžnou dráhou pro rychlý internet nebo příjem bez konvenčních satelitních antén. V tomto světle však není pochyb, že celá Evropa má hodně co dohánět. Dnes více než dříve musíme navázat na zajišťování naší evropské prosperity ekonomicky efektivní investice orientované na budoucnost.


Atraktivní nabídka internetu od skyDSL dává každému možnost využívat neomezená dat s rychlostí až 50 Mbps, a to kdekoliv. Paušální tarif skyDSL2+ FLAT L Premium určený pro soukromé uživatele, který zahrnuje satelitní modem a telefonování, je při započítání věrnostních prémií 49,80 eur měsíčně. Podnikovým a profesionálním uživatelům nabízí skyDSL také řadu vysokorychlostních připojení k internetu a zálohovacích řešení. Satelitní připojení od skyDSL nabízejí originální a atraktivní technickou alternativu a poskytují možnosti přístupu k internetu soukromým i podnikovým uživatelům ve venkovských oblastech, které jsou srovnatelné s možnostmi dostupnými v městských oblastech.


Další informace o produktu najdete na http://www.skydsl.eu .


O skyDSL


skyDSL Europe B.V. a skyDSL Deutschland GmbH jsou dceřiné společnosti skyDSL Global GmbH, mezinárodní skupiny společností, které se specializují na vysokorychlostní satelitní služby v telekomunikačním odvětví. skyDSL vyvíjí inovace v satelitním sektoru již 20 let a dnes nabízí produkty a řešení pro satelitní komunikace ve 20 evropských zemích.


KONTAKT:


skyDSL Europe B.V.
E-mail: press@skydsl.eu
Telefon ve Francii: +33-173-039-999

Telefon v Itálii: +39-0695-2828-99

Telefon ve Španělsku: +34-919-04-0899

Telefon v Belgii: +32-2896-6499


Další kontaktní údaje na http://www.skydsl.eu

Ústředí


skyDSL Global GmbH
Waldstr. 86 – 90
13409 Berlín
Německo

Zdroj


https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10047Archív

Dátum Tlačové správy
15.06.18 skyDSL překonává očekávání EU nabídkou internetu s rychlostí 50 Mbps do všech domácností do roku 2020