Rešpektujeme vaše súkromieRešpektujeme vaše súkromie
Rešpektujeme vaše súkromie
Váš súhlas, naša zodpovednosť. Ako zákazník alebo užívateľ našich ponúk ste stredobodom pozornosti našej ochrany Vašich dát.

Vysvetlenie k ochrane osobných údajov

1. Ochrana dat


www.skydsl.eu ist ein Angebot der
skyDSL Europe B.V.
Waldstr. 86 - 90
13403  Berlin
Nemecko


My skyDSL Europe B.V., vážíme si Vaší návštevy našich webových stránok a vášeho záujmu o našu spoločnosť, naše produkty a služby.

Vaše súkromie a bezpečnosť vašich údajov sú pre nás veľmi dôležité. Preto je pre nás tiež dôležité, aby naša firemná filozofia a náš Kódex správania v oblasti ochrany údajov zabezpečovali ochranu vašich údajov nad rámec zákonnej normy.

Počas zmluvného vzťahu s vami zhromažďujeme a spracovávame osobné informácie o vás. Tieto informácie sa používajú výlučne a výlučne na zlepšenie skúseností s nakupovaním v službe skyDSL, na poskytovanie lepších služieb a služieb zákazníkom a na plnenie zmluvných záväzkov voči vám.

Nasledujúce vysvetlenia vám poskytujú prehľad o tom, aký typ údajov sa zhromažďuje, ako dlho a za akým účelom. Okrem toho vám vysvetlíme, ako môžeme zaručiť, že vaše dáta sú bezpečné a aké práva máte pri spracovanie vašich údajov.

2. Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu jednotlivca. Tieto informácie sa môžu zhromažďovať priamo alebo nepriamo počas vašej interakcie s webovou stránkou. K tomu dochádza napríklad aj pri telefonickom kontakte so zákazníckym servisom, prostredníctvom chatu alebo kontaktného formulára, pri zadávaní objednávky alebo prihlásení sa na odber noviniek.
3. Aké osobné údaje sa zbierajú?

Pri komunikácii s nami súhlasíte, že zhromažďujeme a používame niektoré vaše osobné informácie. Samozrejme, tieto údaje sa uchovávajú a spracúvajú len na účely stanovené v tejto politike ochrany osobných údajov a v určenom čase.

Aby ste pochopili naše zásady ochrany osobných údajov čo najjednoduchšie, teraz vysvetlíme, aké údaje nám poskytnete na základe rôznych spôsobov zhromažďovania a používania informácií.

3.1 Zmluvná dáta

Keď objednávate naše služby alebo produkty, potrebujeme osobné informácie, napríklad: Vaše meno, adresu a kontaktné informácie (telefónne číslo a e-mailovú adresu). To sú základné údaje na formalizáciu zmluvy, napr. na účely zákazníckej služby v kontakte. Je tiež nutné, aby sme identifikovali miesto, kde vám poskytneme našu službu a kam bysme meli poslať tovar.

Někdy potřebujeme více informací, například Váš daňové identifikační číslo nebo potvrzení, které dokáže ověřit správnost zadaných dat. Tyto údaje jsou požadovány pouze v případech, kdy je potřebné vícero záruk pro Vaši i naši bezpečnost, stejně tak aby se zajistilo, že Vaše údaje nebudou využívány dalšími cizími osobami.

Kromě toho také otřebujeme datum Vašeho narození, abychom mohli zajistit, že jako smluvní partner splňujete zákonný věk. Tak společně s Vámi chráníme práva nezletilých.

Rovnako ako u každého iného poskytovateľa služieb, potrebujeme Vaše platobné informácie, napríklad: Váš bankový účet alebo číslo kreditnej karty. Používanie a spracovanie vašich údajov se prísne sleduje podľa aktuálneho stavu právnych predpisov.

Tieto vyššie uvedené údaje neakceptujeme, kým nám neposkytnete svoj aktívný a dobrovoľný súhlas s používaním Vašich údajov. Ak nesúhlasíte, vaše informácie nebudú uložené.

3.2 Prevádzkové a telefónne dáta

Informácie o telefónnu komunikáciu sú dáta, ktoré sú výsledkom používania Vášho skyDSL. Údaje o prevádzke je napríklad doba, keď ste pripojení k internetu alebo množstvo prenášaných dát. Telefónne informácie zahŕňajú napríklad čas a dĺžku hovoru a telefónne číslo, ktoré ste volali.

Tieto údaje sú zhromažďované len pre technické a fakturačné účely. Obsah Vašej komunikácie alebo telefónnych hovorov nebude nikdy analyzovaný. Okrem toho sú chránené komunikačným tajomstvom.

3.3 Prístupové údaje

Pri každej návšteve webovej stránky skyDSL Europe B.V. bude na našom webovom serveri uložený dátový záznam. Tento záznam pozostáva napríklad z:
  • zadanej domény
  • názvu požadovaného súboru
  • dátum a čas príkazu
  • objem prenesených dát
  • stav prístupu (prenos dát, súbor nebol nájdený, atď.)
  • opis typu použitého webového prehliadača
Naviac je dočasne z technických dôvodov uložená aj IP adresa; nie za účelom hodnotenia užívateľa. Záznamy budú analyzované len pre štatistické účely skyDSL Europe B.V., pre prehľad o frekvencii prístupu k jednotlivým ponúkaným segmentom.

3.4 Cookies

Pri prístupe na jednotlivé webové stránky využívame cookies na uľahčenie navigácie. Súbory cookies zobrazujú iba informácie o Vašich zvykoch prezeranie alebo o počítači, ktorý používate. Súbory cookies neukladajú o vás citlivé informácie, a preto neumožňujú Vašej identifikácii. Cookies sú platné po dobu až 26 mesiacov, nepoškodzujú počítač a neobsahujú vírusy. Pozrite sa na našu Cookie Policy, kde nájdete všetky informácie týkajúce sa používanie cookies a ako si ich môžete tiež spravovať sami.

4. Ako dlho uchovávame Vaše dáta?

Vaše informácie budú uchovávané do tej doby, ktorá je potrebná pre užívanie požadovaných služieb, plnenie Vašej zmluvy a dodržiavanie našich zákonných povinností.

Ako Vaše dáta už nie sú relevantné na účely, na ktoré boli zhromaždené, budú zmazané.

Upozorňujeme, že my ako podnikateľský subjekt máme povinnosť dodržiavať minimálne zákonné lehoty pre uloženie dát. V závislosti na tom, o ktoré dokumenty sa jedná, existuje požiadavka na uchovávanie dat 6 až 10 rokov.

Ak máte otázky týkajúce sa doby, počas ktorej uchovávame Vaše informácie, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu súkromia. Kontaktné informácie nájdete na konci tohto dokumentu.

5. Ako chránime Vaše osobné dáta?

Všetky informácie, ktoré nám poskytujete, sú chránené bez ohľadu na čas a médium, cez ktoré nás kontaktujete. Na adrese skyDSL pracujeme s striktnými technickými a organizačnými opatreniami, aby sme zaistili bezpečnosť Vašich dát ako online, tak aj offline.

Všetci naši zamestnanci sú pravidelne informovaní o našich zásadách ochrany osobných údajov a podliehajú prísnej dohode o dôvernosti informácií.

Iba zamestnanci, ktorí majú príslušné oprávnenie a potrebujú nahliadnuť do niektorých vašich dát, aby mohli splniť svoje úlohy, budú mať k týmto informáciám prístup. Každá interakcia s Vami je zaznamenaná v našom systéme, teda vieme, ktorý zamestnanec pracoval s Vašimi dátami.

Údaje, ktoré nám poskytnete ako súčasť registrácie pre uzavretú skupinu užívateľov (napríklad pre použitie v zákazníckej zóne našich webových stránok) alebo e-mailom, využívame výhradne na poskytovanie našich služieb voči Vám pod dohodnutými podmienkami.

Údaje, ktoré zadávate ako súčasť registrácie alebo pri prihlásení na našich stránkach, sú šifrované pomocou štandardu SSL. Šifrovanie zaisťuje, že Vaše dáta nebudú počas prenosu čítaná ani menená tretími stranami.

Ak vám počas komunikácie poskytneme informácie o bankové alebo kreditnej karte pre identifikáciu platobných prostriedkov, budú z bezpečnostných dôvodov skrátené na posledných piatich čísel karty. Samozrejme však bude celé číslo kreditnej karty zaslané v priebehu spracovania objednávky sprostredkovateľmi fakturácie.

Používame tiež rôzne fyzické, elektronické a procedurálne bezpečnostné mechanizmy, ktoré poskytujú zabezpečenie, ktoré potrebujete k zhromažďovanie, ukladanie a zdieľanie osobných informácií o zákazníkoch. Súčasťou tohto bezpečnostného postupu je, že pred tým, než vám poskytneme informácie o vašich osobných informáciách, požadujeme dôkaz o Vašej totožnosti.

6. V akých prípadoch dochádza k prenosu dát medzi skyDSL a tretími stranami?

Spolupracujeme s ďalšími spoločnosťami (tretími stranami), ktorí plnia úlohy potrebné na výkon našich služieb v našom zastúpení.

Niektoré z týchto spoločností sú zásielkovej spoločnosti, ktoré posielajú balíčky, tiež to sú poskytovatelia platobných služieb pre platbu kartami alebo naši partneri, napr. montážne firmy pre inštaláciu hardvéru. Poverujeme aj operátorov, ktorí vám môžu poskytnúť telefónnu službu.

Tieto spoločnosti majú prístup len k osobným údajom potrebným na vykonávanie úloh, ktoré im boli udelené.

Tieto spoločnosti nesmú používať vaše informácie na iné účely a sú povinné spracúvať osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi v tejto oblasti.

Vo výnimočných prípadoch je skyDSL zo štatistických alebo bezpečnostných dôvodov povinný predložiť údaje príslušným úradom alebo štátnym orgánom.

Aby sme maximalizovali zabezpečenia s ohľadom na dodržanie zmluvného vzťahu, pracuje skyDSL s externými spoločnosťami a agentúrami pre inkaso úverov, ktoré nám pomáhajú overiť bonitu zákazníkov a obmedziť riziká potenciálnych podvodov.

6.1 Odovzdanie dát pre SCHUFA

Spoločnosť skyDSL Europe B.V. zasiela údaje týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako je žiadosť, vykonanie a ukončenie obchodného vzťahu a údaje o mimozmluvných konaniach alebo podvodnom správaní spoločnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Sprístupnenie informácií založené na čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR môžeme realizovať iba v rozsahu potrebnom na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti skyDSL Europe B.V. alebo tretích strán a nie pokiaľ záujmy alebo základných práva a slobôdy osoby, na ktoré sa vzťahuje, prevažujú. Výmena údajov spoločnosťou SCHUFA slúži aj na plnenie zákonných povinností - vykonávanie platených kontrol zákazníkov (§ 505a a 506 občanského zákonníka). SCHUFA spracováva prijaté údaje a využíva ich aj na účely profilovanie (scoring) s cieľom poskytnúť svojim zmluvným partnerom v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku a prípadne ďalším tretím krajinám (ak existuje rozhodnutie Európskej komisie) informácie okrem iného o posúdení kredibility fyzických osôb. Ďalšie informácie o aktivitách spoločnosti SCHUFA nájdete v článku informácie SCHUFA v súlade s článkom 14 DS-GVO alebo na internete na adrese www.schufa.de/datenschutz.

7. Sú osobné dáta odovzdávaná do zahraničia?

Sídlo našej firmy sa nachádza v Nemecku a naše služby sú poskytované v rámci Európy.

Ak ste zákazník so sídlom v inej krajine Európskej únie alebo vo Švajčiarsku, niektoré služby uvedené v predchádzajúcich častiach môžu požadovať, aby ste odoslali svoje údaje našim obchodným partnerom v európskej krajinách, kde sa nachádzajú.

Tento prevod bude vykonaný v súlade s podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení a v súlade s prísnymi bezpečnostnými pravidlami a zásadami dôvernosti infomácií, ktoré nám zákonodarca, ale aj my sami v súlade s našou firemnou filozofiou, ukladáme.

8. Toto sú Vaše práva

Kedykoľvek máte právo na informácie o uložených dátach týkajúce sa Vašej osoby, pôvodu a príjemcu, ako aj účelu spracovania údajov. Okrem toho máte právo na opravu, odstránenie, odvolanie, obmedzenia, odovzdanie Vašich osobných údajov a právo na zabudnutie.

Ak chcete tieto práva uplatniť, môžete sa obrátiť na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov, ako je uvedené nižšie.

Samozrejme máte právo na diskrétnu komunikáciu, rovnako tak uplatniť nárok, ak s Vašimi dátami nie je zaobchádzané správne.

9. Na aký zákon sa odvoláva Vysvetlenie k ochrane osobných údajov?

Táto politika ochrany osobných údajov je založená na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

10. Ako sa s nami spojíte?

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme Vám kedykoľvek k dispozícii k otázkam o spracovaní Vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky, ktoré by tieto zásady ochrany osobných údajov nemohli zodpovedať, alebo ak by ste chceli podrobnejšie informácie, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

skyDSL Europe B.V.
- Poverená osoba pre ochranu osobných údajov  -
Waldstr. 86 - 90
13403  Berlin
Nemecko


skyDSL Europe B.V., Stav: 25. máj 2018