Que significa LTE i el dividend digital per a les zones rurals?

El desenvolupament en la construcció de xarxes LTE s'ha detingut. En els propers anys la infraestructura existent de LTE/4G serà reajustada. Els proveïdors tenen en ment un màxim d'ample de banda de 50 MBit/s, no obstant això, en la realitat només arribarà una petita fracció a les zones rurals. En aquestes àrees es planeja una cobertura de fins a 3 MBit/s. Molt del que es va planejar ha quedat sense resoldre, sobretot la transformació que es requerirà per als propers anys. Sense la possibilitat d'utilitzar l'espectre del dividend digital, la gamma de noves xarxes LTE i per tant la disponibilitat d'un ample de banda serà més que impossible. On no hi ha disponibilitat de freqüències de dividend digital, l'ample de banda real assolible serà gairebé nul.

L'internet satelital a diferència del sistema LTE, es troba disponible a tot arreu, per la qual cosa l'ample de banda és totalment independent al lloc d'instal·lació. Apuéste a la nostra sòlida tecnologia i conegui els nostres satèl·lits DSL Tarifes.
 
  
clients particulars
Clients empresarials
Partner