Elälläsi információk

 1. A szolgáltatásokra vonatkozó szerződések visszavonására vonatkozó utasítások

  Elállási jog

  Önnek joga van 14 napon belől elállni a szerződéstől indoklás nélkül.

  A visszavonási időtartalma a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap.

  Ha az ellállási jogát gyakotolni szeretné, kérjük, értesítsen minket (skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Németország, Tel.: 06 (1) 580 8310 , Fax: +49 30 590086 601, E-Mail: revocation@skydsl.eu) arról a döntésérő, hogy ezt a megállapodást egyértelmű nyilatkozattal (pl. Postai úton, faxon vagy e-mailen keresztül) visszavonja.

  A visszavonási időszak betartása érdekében elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonásí időszak vége elött elküldi.

  Az elállás következményei

  Ha Ön eláll a szerződéstől, a befizetett összegeket, ebbe beleértve a szállítás költségeit is (kivétel a külön szállítási mód kiválasztásának a többletköltségeit, amely eltér a standard és legkedvezőbb szállítástól), azonnal és legkésöbb tizennégy napon belül  kifizetésre kerül az elállás bejelentéséről számítva. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, mint amit az eredeti tranzakciónál használt, hacsak nem kifejezetten másként állapodott meg; semmilyen esetben nem számolunk fel külön költségeket a visszafizetésért.

  Ha kérvényezte, hogy a szolgáltatások az elállási időben megkezdjék, úgy Ön köteles egy összeget kifizetni, amely megegyezik a már általunk nyújtott szolgáltatások arányával, az elállási jog gyakorlására vonatkozó értesítésig, a szerződésben meghatározott szolgáltatások teljes körét.

  Különleges megjegyzés

  A visszavonás joga korán elévül, ha teljes kötűen teljesítettük a szolgáltatást, és csak akkor kezdtük el nyújtani a szolgáltatást, amikor beleegyezését adta, de ugyanakkor megerősítette tudását arról, hogy elveszíti az elállási jogát, ha a szerződést beteljesítettük.
 2. Visszavonási utasítások az áruk szállításához

  Elállási jog

  Önnek joga van 14 napon belől elállni a szerződéstől indoklás nélkül.

  Az elállási idő határidej 14 nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy (aki nem a szállító) a terméket birtokba vette.  Ha az ellállási jogát gyakotolni szeretné, kérjük, értesítsen minket (skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Németország, Tel.: 06 (1) 580 8310 , Fax: +49 30 590086 601, E-Mail: revocation@skydsl.eu) arról a döntésérő, hogy ezt a megállapodást egyértelmű nyilatkozattal (pl. Postai úton, faxon vagy e-mailen keresztül) visszavonja.

  A visszavonási időszak betartása érdekében elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonásí időszak vége elött elküldi.

  Az elállás következményei

  Ha Ön eláll a szerződéstől, a befizetett összegeket, ebbe beleértve a szállítás költségeit is (kivétel a külön szállítási mód kiválasztásának a többletköltségeit, amely eltér a standard és legkedvezőbb szállítástól), azonnal és legkésöbb tizennégy napon belül  kifizetésre kerül az elállás bejelentéséről számítva.
  A visszafizetést megtagadhatjuk mindaddig, amíg nem kaptuk meg az árut, vagy addig, amíg be nem bizonyosult, hogy vissza jutatta az árut. Az árut minden esetben tizennégy napon belül visszakell jutattnim attól az időpontól számítva, amikor a szerződés elállásáról értesített minket. A határidőt akkor tartja az őgyfél tiszteletben, ha az árut a 14 nap elött elküldi.


skyDSL Europe B.V., Állapot: 2014. június 13.
 
  
Lakossági ügyfelek
Üzleti ügyfelek
Partner