Specyfikacja usługi skyDSL2+ Professional L

 1. Podstawowe usługi skyDSL Europe
  skyDSL Europe B.V. (dalej nazywane skyDSL Europe) udostępnia swoim Klientom Biznesowym skyDSL2+ Professional L w zakresie istniejących możliwości technicznych oraz firmowych. W skład skyDSL2+ Professional L wchodzą usługi Internetowe, w tym łącze internetowe przez satelitę służące do przesyłania i odbierania danych.
  W ramach miesięcznego abonamentu Klient ma możliwość korzystania z usług oferowanych przez wybraną przez siebie taryfę, bez niebezpieczeństwa narażania się na dodatkowe koszty. W przypadku ograniczeń związanych z dostarczeniem usługi, skyDSL Europe nie jest zobowiązane do zwrotu lub redukowania miesięcznego abonamentu, jakichkolwiek form odszkodowań bądź przyjęcia wymówienia umowy.
  skyDSL Europe oferuje następujące usługi:
  1. Usługi internetowe:
   1. Łącze internetowe
    skyDSL Europe oferuje dostęp do globalnego Internetu za pomocą dynamicznego adresu IP, przy użyciu protokołu internetowego w wersji 4 (IPv4). Dane przesyłane przez użytkownika są kierowane poprzez satelitę do sieci szkieletowej. Stacja naziemna, która jest odpowiedzialna za odbieranie i przesyłanie danych, jak również za obsługę adresów IP, znajduje się na terenie Unii Europejskiej. To właśnie tam, za pomocą adresu IP, dokonuje się badania położenia geograficznego klienta, po to, aby uzyskać lokalizację stacji bazowej. W celu ochrony danych osobowych, połączenia zewnętrzne jak i niepożądany transfer danych są uniemożliwione.
    Aby korzystać z łącza skyDSL2+ Professional L, muszą zostać spełnione następujące warunki techniczne:

    • Antena satelitarna przeznaczona dla usługi skyDSL2+ Professional L,
    • TRIA (odbiór i wysyłanie danych),
    • Modem satelitarny lub router satelitarny

    Dla użytkowania skyDSL2+ Professional L niezbędny jest odpowiednio skonfigurowany i kompatybilny zestaw satelitarny.
    1. Szybkość transferu danych:
     Połączenie internetowe odbywa się za pomocą modulacji 32APSK z maksymalną / deklarowaną prędkością transmisji 50 downstream (na połączeniu satelitarnym w kierunku klienta) i 6 [#Mergefield : UPSTREAM_UNIT] Upstream (na połączeniu satelitarnym w kierunku klienta) i przy minimalnej szybkości transmisji w dół i w górę . Zwykle dostępna jest przynajmniej prędkość transmisji w dół i w górę. Szybkość transferu danych jest uzależniona m.in od obciążenia sieci, wybranego serwera dostarczającego usługi internetowe, użytkowanego oprogramowania i systemu operacyjnego, jak również obecności dodatkowych urządzeń używanych przez klienta (w tym np. routera oraz komputera wraz z systemem operacyjnych oraz innym używanym oprogramowaniem).
    2. Kodowanie adaptacyjne i modulacja (ACM)
     W celu utrzymania połączenia pomiędzy satelitą i modemem, również w niekorzystnych warunkach zakłócających odbiór sygnału, skyDSL Europe stosuje modulację i kodowanie połączeń. W przypadku tym szybkość transferu danych może ulec zmianie i zostaje automatycznie dopasowana do optymalnego kodowania (32APSK).
    3. Uwierzytelnianie
     Aby korzystać z połączenia internetowego, niezbędne jest potwierdzenie jego identyfikacji. Odbywa się to poprzez wprowadzenie kodu dostępu, dostarczonego klientowi przez skyDSL Europe po złożeniu zamówienia. W momencie pierwszego logowania dane te zostają zapamiętane w modemie, co umożliwia późniejszy dostęp do internetu, bez konieczności ponownego logowania się.
    4. Dostępność
     Oferowane połączenie internetowe przeznaczone jest dla klientów biznesowych. Jego średnia dostępność wynosi ok. 97,0% w stosunku rocznym. Niewykluczone są jednak zakłócenia połączenia, wywołane np. m.in złymi warunkami atmosferycznymi, na co skyDSL Europe nie ma wpływu.
     W przypadku ciągłego użytkowania, trwającego 24 godziny, może dojść do technicznego przerwania połączenia. Natychmiastowe ponowne połączenie jest możliwe.
    5. Minimalna średnia szerokość pasma
     Minimalna średnia szerokość pasma wynosi ok. 70% maksymalnej szybkości transferu danych. Średnia szerokość pasma jest obliczana w następujący sposób:
     • Na podstawie różnych kryteriów klienci zostają przyporządkowani grupom użytkowników o podobnych preferencjach. Kryteria te obejmują m.in obecnie używanego satelitę, Spot-Beam lub transponder, rodzaj wybranej taryfy, jak również dotychczasowy stopień użytkowania.
     • Każda z wyżej wymienionych grup ma za zadanie zapewnienie maksymalnej szerokości pasma, przy rywalizacyjnym podziale 1:20 (przyjęty wskaźnik wykorzystania dla klientów biznesowych).
     • Szerokość pasma udostępniona każdemu uczestnikowi grupy jest pomnożona przez liczbę klientów.
     • Suma szerokości pasm udostępnionych użytkownikom wszystkich grup jest podzielona przez całkowitą liczbę klientów danej taryfy.
     • Obliczenia dokonywane są co minutę.
     • Średnia dostępna szerokość pasma jest obliczana na podstawie przeciętnych wartości z ostatnich 12 miesięcy, z wyłączeniem 3% najgorszych i najlepszych wyników.
    6. Zakłócenia, odchylenia i nadmierne stosowanie
     Połączenie internetowe jest przeznaczone do normalnego, aktywnego korzystania z usług transmisji danych przez samego klienta. System zapewnienia jakości, który chroni konsumenta, a także innych konsumentów, przed możliwymi nienormalnymi lub niewłaściwymi wykorzystaniem oraz zapewnia aktywną pracę usługi świadczonej przez skyDSL Europe. W szczególności nadmierne korzystanie z Usługi stanowi nieprawidłowe lub niewłaściwe korzystanie z Usługi. Możliwe jest zmniejszenie prędkości transmisji określonych w niniejszym dokumencie do 1:15. Jeśli i jak tylko zagrożenie zostanie zniesione, wyżej wymienione pasma zostaną automatycznie udostępnione ponownie. Zakłada się co najmniej nadmierne korzystanie z systemu, pod warunkiem że korzystanie z połączenia internetowego przekracza skorygowaną średnią wszystkich połączeń skyDSL2+ Professional L 25%. Skorygowana średnia jest obliczana na podstawie danych dotyczących mediany zużycia wszystkich połączeń skyDSL2+ Professional L bez uwzględnienia najwyższego tercylu skrajnych wartości użytkowania.
     Jeżeli rzeczywista szybkość transferu, określona i dozwolona normalnie dostępna w niniejszym dokumencie, jest stale niższa przez okres dłuższy niż 70 minut, jest to duże trwałe odchylenie. Jeśli rzeczywista szybkość transferu zdefiniowana i zwykle dostępna w tym dokumencie jest trzy razy w ciągu 90 minut przez co najmniej 3,5 minuty, jest to duże powtarzające się odchylenie. W przypadku znacznych odchyleń w rzeczywistych prędkościach transmisji dostępnych w stosunku do normalnie dostępnych prędkości transmisji, pobieranie i rozpowszechnianie informacji i treści za pośrednictwem dostępu do Internetu może spowolnić i mogą pojawić się ograniczenia w korzystaniu z aplikacji i usług wykorzystywanych za pośrednictwem dostępu do Internetu.
     Jeśli rzeczywista szybkość transmisji, która jest zdefiniowana i dozwolona w tym dokumencie, spada poniżej minimalnej prędkości transmisji, występuje zakłócenie połączenia internetowego.
    7. Zdalne zarządzanie
     skyDSL Europe ma możliwość dostosowywania konfiguracji modemu poprzez zdalne sterowanie. Może to wymagać ponownego uruchomienia modemu.
   2. skyEmail
    Każdy Klient otrzymuje bezpłatną skrzynkę pocztową o pojemności oraz osobisty adres e-mail w domenie skyemail.net.
    Wiadomości są przechowywane przez okres 90 dni od momentu ich otrzymania.
    Wysyłanie wiadomości masowych i o charakterze komercyjnym (spam) jest niedozwolone.
    Każdy użytkownik może wysłać maksymalnie 20 000 wiadomości e-mail w przeciągu 24 godzin. Wszyscy odbiorcy traktowani są jak odrębnie wysyłana wiadomość. W przypadku przekroczenia dziennego limitu nadawca zostanie o tym poinformowany, a dalsze wiadomości nie będą dostarczone.
    Dostęp do skrzynki pocztowej jest możliwy za pomocą aktualnego oprogramowania, przy użyciu protokołu POP3/ SMTP.
    Wymogiem użytkowania skrzynki e-mail jest uwierzytelnianie konta klienta przy pomocy danych dostępu w formie adresu e-mail oraz hasła.
   3. HomeSpace
    skyDSL Europe udostępnia klientom bezpłatnie pamięć wirtualną na serwerach skyDSL Europe, w zakresie opisu usługi „HomeSpace“.

 2. Zadania i obowiązki klienta
  1. Miejsce instalacji
   Instalacja nadajnika powinna przebiegać w miejscu oddalonym o przynajmniej 500 m od lotniska (ogrodzenie lotniska).
   Poza tym połączenie internetowe skyDSL2+ Professional L może być używane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
   Klient jest zobowiązany do sprawdzenia funkcjonalności w przypadku użytkowania skyDSL2+ Professional L poza granicami kraju, w którym zestaw został dostarczony przez skyDSL Europe.
  2. Obsługa systemu satelitarnego
   Klient jest zobowiązany do optymalnego ustawienia anteny satelitarnej w celu uzyskania możliwie najlepszego połączenia.


skyDSL Europe B.V., Stan: 30 kwietnia 2021 r.
 
  
Serdecznie Witamy w skyDSL!
Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie oraz zainteresowania naszymi szybkimi połączeniami internetowymi.

Zanim zaczniemy, chcielibyśmy poinformować, że ta strona korzysta z plików cookie. Niektóre pliki cookie są niezbędne do technicznego bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne pomagają nam ulepszać nasze usługi i unikać wyświetlania niepotrzebnych reklam.

Do odwiedzenia strony wymagana jest Państwa zgoda. Oczywiście szanujemy prywatność, jest to dla nas bardzo ważne i jednocześnie dziękujemy za Państwa zaufanie.

W każdej chwili możecie Państwo zarządzać swoją zgodą w naszych ustawieniach plików cookie.
Więcej informacji na temat ustawień opcji, czasów przechowywania oraz naszych partnerów można znaleźć w naszym Cookie-Polityka czy również w naszym Oświadczeniu o ochronie danych.
Klienci indywidualni
Klienci biznesowi
Partner